Hoitotyön tutkimussäätiö

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus

 

 

 

 

 

Hoitosuosituksen lyhyt versio (pdf) julkaistu 3.9.2018

Hoitosuositus (pdf): sisältää suosituksen laadintaprosessin kuvauksen sekä suosituslauseiden taustalla olevan kuvauksen ja käytetyt lähteet.

Liite 1: Hakustrategia

Liite 2: Suosituksen taustalla olevat tutkimukset

Liite 3: Näytönastekatsaukset

1. Läheisten kohtaaminen
2. Viestin vieminen äkillisestä kuolemasta ja siihen johtaneista syistä
3. Lähitukiverkoston kartoittaminen ja läheisten kanssa yhteisen surun mahdollistaminen
4. Vainajan hyvästeleminen
5. Muistojen kerääminen ja vainajan muisteleminen
6. Konkreettisen tuen tarjoaminen
7. Hautajaisjärjestelyissä ohjaaminen
8. Tiedon antaminen läheiselle
9. Vertaistuen piiriin ohjaaminen
10. Tuen jatkuvuudesta huolehtiminen
11. Perheenjäsenten suru- ja selviytymisprosessista ja sen seurauksista keskusteleminen
 

Sivua viimeksi päivitetty 17.10.2018

Ajankohtaista

Nähdään Turussa: “Empowering Patient Education” EPE2018-Symposium 13.-14.12.2018
Potilasturvallisuuspäivien 11.-12.10.2018 terveiset Hotuksesta!
Terveisiä Kokkolasta: KESKI-POHJANMAAN XVI HOITOTIEDEPÄIVÄT

Uutisarkisto »