Hoitotyön tutkimussäätiö

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus

 

 

 

 

 

Hoitosuosituksen lyhyt versio (pdf) julkaistu 3.9.2018

Hoitosuositus (pdf): sisältää suosituksen laadintaprosessin kuvauksen sekä suosituslauseiden taustalla olevan kuvauksen ja käytetyt lähteet.

Liite 1: Hakustrategia

Liite 2: Suosituksen taustalla olevat tutkimukset

Liite 3: Näytönastekatsaukset

1. Läheisten kohtaaminen
2. Viestin vieminen äkillisestä kuolemasta ja siihen johtaneista syistä
3. Lähitukiverkoston kartoittaminen ja läheisten kanssa yhteisen surun mahdollistaminen
4. Vainajan hyvästeleminen
5. Muistojen kerääminen ja vainajan muisteleminen
6. Konkreettisen tuen tarjoaminen
7. Hautajaisjärjestelyissä ohjaaminen
8. Tiedon antaminen läheiselle
9. Vertaistuen piiriin ohjaaminen
10. Tuen jatkuvuudesta huolehtiminen
11. Perheenjäsenten suru- ja selviytymisprosessista ja sen seurauksista keskusteleminen
 

Sivua viimeksi päivitetty 19.2.2019

Ajankohtaista

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin Tampereella
Vieraat tekevät juhlan. Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 IV symposiumiin osallistuneille! Kiitos myös kaikille esiintyjille sekä työryhmässä mukana oleville!
Hotuksen tutkimusjohtajan Arja Holopaisen avauspuheenvuoro: IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019

Uutisarkisto »