Hoitotyön tutkimussäätiö

Valmisteilla olevat suositukset

Alla on lueteltu valmisteilla sekä päivityksessä olevat hoitosuositukset ja suositustyöryhmien jäsenet. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta tai tutkija Hannele Siltaselta.

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Katja Heikkinen, TtT, opettaja, Turun AMK

Työryhmä:

 • Tiina Kaistila, THM, liikuntafysiologi, PSHP
 • Merja Kukkonen, esh, aoh, HUS
 • Anne Pohju, TtM, ravitsemusterapeutti, HUS
 • Hannele Siltanen, TtT-opiskelija,  tutkija, Hotus
 • Tuula Vasankari, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, pääsihteeri, Filha ry, professori, Turun yliopisto
 • Sari Knaapi-Junnila TtM, ft, väitöskirjatutkija (puheviestintä) Tampereen yliopisto.

Mentorina toimii tutkimusjohtaja Arja Holopainen, Hoitotyön tutkimussäätiö.

Eteneminen: Suosituslauseiden kirjoittaminen

Tavoiteaikataulu: Julkaistaan 2018 alkupuolella

Aikuisen kohonnut verenpaine: omahoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj:

Työryhmä:

 • Karita Ylönen, (sydänpotilaiden hoidon asiantuntijuus) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Laura Reinilä, (fysioterapian asiantuntija) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Eeva Nykänen, (ravitsemusterapian asiantuntija) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Minna Partanen-Rytilahti (terveysalan opetus), Diak AMK, Helsinki

Mentorina toimii tutkija Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimusäätiö.

Eteneminen: tauolla

Tavoiteaikataulu:

Surevien kohtaaminen läheisen yllätyksellisen kuoleman jälkeen 

Työryhmän pj: Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Työryhmä: 

 • Anja Terkamo-Moisio, TtT, nuorempi tutkija (UEF)
 • Taru Varpenius, sairaalapastori (PSHP)
 • Soili Poijula, kriisipsykologi
 • Hanna Niemipelto, sairaanhoitaja

Mentorina toimii Eija Paavilainen, professori, Tampereen yliopisto

Eteneminen: Suosituslauseiden kirjoittaminen

Tavoiteaikataulu: Julkaistaan 2018 alkupuolella

Trakeostomoidun potilaan hoito

Työryhmän pj: Anna-Kaisa Partanen, TtM, TtT-opiskelija, Lehtori Metropolia AMK

Työryhmä: 

 • Anna Sievers,  TtT-opiskelija, Turun yliopisto, Lehtori, Laurea Ammattikorkeakoulu
 • Anne Ollgren, Sh, Tays
 • Paula Mandelin, Sh, Tays
 • Tiina Hiltunen Sh, TtM-opiskelija, KYS
 • Virve Kokko Sh, Helsingin kaupunki

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Näytön kokoaminen

Tavoiteaikataulu: Julkaistaan 2018-2019

Vaikuttavat ohjausmenetelmät aikuispotilaan hoitotyössä

Työryhmän pj: Heli Virtanen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Työryhmä:

 • Anna-Maria Hiltunen, sh (AMK), TtM, tohtorikoulutettava, HEMA-instituutti, Aalto-yliopisto
 • Arja Kaila, TtT, ylihoitaja, Pohjois-Karjalan keskussairaala, Siun sote
 • Jukka Kesänen, sh, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
 • Outi Kajula, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen:  Suunnitelma hyväksytty

Tavoiteaikataulu: 2019

Aikuisten diabetesta sairastavien henkilöiden insuliinihoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Tuula-Maria Rintala, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Tiina Miettinen, TtM, opetushoitaja, Savonia amk
 • Seija Olli, TtT, lehtori, Satakunnan amk
 • Markku Vähätalo, LT, diabetologi, Loimaan kaupunki

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Suunnitelma hyväksyttävänä

Tavoiteaikataulu: 2019

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan aikuisen lääkehoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Eeva-Riitta Ylinen, TtT, hoitotyön lehtori, Savonia-amk, terveysala, Kuopio

Työryhmä:

 • Marika Huovinen, sh, IBD -hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Siunsote, Joensuu.
 • Teija Liimatainen, TtM, väitöskirjatutkija, ylihoitaja, PSHP
 • Ellinoora Nurmi, TtM, väitöskirjatutkija, osastonhoitaja,  Helsingin kaupunki
 • Merja Partio-Utti, sh, IBD -hoitaja, HUS
 • Päivi Savolainen, sh, IBD -hoitaja, KYS
 • Tanja Toivonen, asiantuntijasairaanhoitaja, Tampereen kaupunki

Mentorina toimii

Eteneminen: Suunnitelman laadinta

Tavoiteaikataulu:

 

 

Palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan suun hoito
 
Työryhmän pj: Hanna Hävölä, TtM, saattohoidon kouluttaja, Pirkanmaan Hoitokoti
 
Työryhmä:
 
 • Mirja Sisko Anttonen, TtT, johtaja, Terhokoti
 • Miina-Liisa Flinkkilä, TtM-opiskelija, sairaanhoitaja, Terhokoti
 • Liisa Hyry, sairaanhoitaja (YAMK), kotihoidon osastonhoitaja, Tornion kaupunki
 • Satu Laine, TtM-opiskelija, osastonhoitaja, Turun kaupunki
 • Varpu Lipponen, TtT, FM, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Niina Nivala-Huhtaniska, hammashoitaja, suuhygienisti, LänsiPohjan shp ky
 • Anikatrina Raunio, sairaanhoitaja, Vaasan kaupunginsairaala

Mentorina toimii

Eteneminen:

Tavoiteaikataulu:

Iäkkään henkilön turvallinen kotiutuminen 

Työryhmän pj: Mira Palonen, TtT, Tampereen yliopisto/hoitotiede

Työryhmä:
 
 • Anja Rantanen, TtT, dosentti, Tampereen yliopisto/hoitotiede
 • Satu Elo, TtT, dosentti, Oulun yliopisto/hoitotiede
 • Heidi Siira, Oulun yliopisto/hoitotiede
 • Päivi Peltola, sh AMK, Sydänsairaala, PSHP

Työryhmä täydentyy alkuvuodesta 2018

Mentorina toimii:

Eteneminen:

Tavoiteaikataulu:

 

Sivua viimeksi päivitetty 21.3.2018

Ajankohtaista

Näytöllä hyviin tuloksiin 2019 -kilpailun hakemus 24.8.2018 klo 16 mennessä - vie ehtii!
Venny Snellman -tunnustus Arja Holopaiselle
Raportti 2/2018: Hoitotyössä käytetyt tiedonlähteet vaativissa päätöksentekotilanteissa

Uutisarkisto »