Hoitotyön tutkimussäätiö

Valmisteilla olevat suositukset

Alla on lueteltu valmisteilla sekä päivityksessä olevat hoitosuositukset ja suositustyöryhmien jäsenet. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta tai tutkija Hannele Siltaselta.

Aikuisen kohonnut verenpaine: omahoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Anne Oikarinen, Turun ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Karita Ylönen, (sydänpotilaiden hoidon asiantuntijuus) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Laura Reinilä, (fysioterapian asiantuntija) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Mari Blek-Vehkaluoto, Sydänliitto
 • Tuija Pusa, Sydänliitto

Mentorina toimii tutkija Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimusäätiö.

Eteneminen: Työryhmää kootaan

Tavoiteaikataulu:

Trakeostomoidun potilaan hoito

Työryhmän pj: Liisa Karhe, TtT, oh, Tays

Työryhmä: 

 • Anne Ollgren, Sh, Tays
 • Paula Mandelin, Sh,TtM-opiskelija, Tays
 • Tiina Hiltunen, Sh, TtM-opiskelija, KYS
 • Tanja Pajunen, shYAMK, HTM-opiskelija, Tays
   

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Suunnitelman laatiminen

Tavoiteaikataulu: 2019

Vaikuttavat ohjausmenetelmät aikuispotilaan hoitotyössä

Työryhmän pj: Heli Virtanen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Työryhmä:

 • Anna-Maria Hiltunen, sh (AMK), TtM, tohtorikoulutettava, HEMA-instituutti, Aalto-yliopisto
 • Arja Kaila, TtT, ylihoitaja, Pohjois-Karjalan keskussairaala, Siun sote
 • Jukka Kesänen, sh, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
 • Outi Kajula, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen:  Suunnitelma hyväksytty

Tavoiteaikataulu: 2019

Aikuisten diabetesta sairastavien henkilöiden insuliinihoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Tuula-Maria Rintala, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Tiina Miettinen, TtM, opetushoitaja, Savonia amk
 • Seija Olli, TtT, lehtori, Satakunnan amk
 • Markku Vähätalo, LT, diabetologi, Loimaan kaupunki
 • Marja-Anneli Hynynen, TtM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Taru Kettunen, diabeteshoitaja, Savonlinnan pääterveysasema

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Suunnitelma hyväksytty

Tavoiteaikataulu: 2019

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan aikuisen lääkehoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Eeva-Riitta Ylinen, TtT, hoitotyön lehtori, Savonia-amk, terveysala, Kuopio

Työryhmä:

 • Marika Huovinen, sh, IBD -hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Siunsote, Joensuu.
 • Teija Liimatainen, TtM, väitöskirjatutkija, ylihoitaja, PSHP
 • Merja Partio-Utti, sh, IBD -hoitaja, HUS
 • Mira Rajala, TtM, Tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Päivi Savolainen, sh, IBD -hoitaja, KYS
 • Tanja Toivonen, asiantuntijasairaanhoitaja, Tampereen kaupunki

Mentorina toimii

Eteneminen: Suunnitelman laadinta

Tavoiteaikataulu:

Palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan suun hoito
 
Työryhmän pj: Hanna Hävölä, TtM, saattohoidon kouluttaja, Pirkanmaan Hoitokoti
 
Työryhmä:
 
 • Mirja Sisko Anttonen, TtT, johtaja, Terhokoti
 • Miina-Liisa Flinkkilä, TtM-opiskelija, sairaanhoitaja, Terhokoti
 • Liisa Hyry, sairaanhoitaja (YAMK), kotihoidon osastonhoitaja, Tornion kaupunki
 • Satu Laine, TtM-opiskelija, osastonhoitaja, Turun kaupunki
 • Niina Nivala-Huhtaniska, hammashoitaja, suuhygienisti, LänsiPohjan shp ky
 • Anikatrina Raunio, sairaanhoitaja, Vaasan kaupunginsairaala

Mentorina toimii:

Eteneminen: Suunnitelma hyväksytty

Tavoiteaikataulu: 2019

Iäkkään henkilön turvallinen kotiutuminen 

Työryhmän pj: Mira Palonen, TtT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet

Työryhmä:
 
 • Kirsi Kariniemi, th, TtK, kotihoidon tiimien vastaava, Oulun kaupunki
 • Päivi Peltola, sh AMK, Tays Sydänsairaala
 • Anja Rantanen, TtT, yliopisto-opettaja, dosentti, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet
 • Heidi Siira, ft AMK, TtM, TtT-opiskelija, yliopisto-opettaja, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
 • Hanna-Mari Pesonen, sh, TtT, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii: Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Suunnitelma hyväksytty

Tavoiteaikataulu: 2019

Virtsatieinfektioiden ehkäisy aikuisilla
 

Työryhmän puheenjohtaja: Eeva, Harju, sh, TtT, tutkija, Tampereen yliopisto, terveystieteet, hoitotiede

Työryhmä:

 • Tarja Korpela,sh, HT, lehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Heli Naukkarinen, esh, TtM, kotihoidon päällikkö, Espoon kaupunki, vanhusten palvelut, kotihoito
 • Eeva-Maija Saaranto,th, uroterapeutti, seksuaalineuvoja, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
 • Seija Salomaa, esh, uroterapeutti, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, hoitotarvikejakelu

Eteneminen: Suunitelma hyväksytty

Tavoiteaikataulu: 2020

 

 
Sivua viimeksi päivitetty 15.11.2018

Ajankohtaista

Akuuttigeriatria 15.–16.11.2018, Turussa
Muistiliiton tiedote, julkaistu 13.11.2018: Tutkimusnäyttö vahvistaa: lääkkeetön hoito vähentää muistisairaan haasteellista käyttäytymistä
Musiikkia muistisairaan korville – lääkkeettömistä menetelmistä tutkitusti hyötyä muistisairaan hoidossa

Uutisarkisto »