Hoitotyön tutkimussäätiö

Hankkeen viestintä

Artikkeli

Tervo-Heikkinen T ja Siltanen H. Tasapainossa. Sairaanhoitaja 3/2015: 28-33.

Äijö M, Ruuttunen J, Tepponen H, Metsävainio M, Hiltunen E, Marjoniemi S, Tervo-Heikkinen T. Kaatumisia ehkäistään alueellisella yhteistyöllä. Fysioterapia 2014;(4): 34-38.

Mäkitalo S, Lempiäinen A M, Siltanen H, Holopainen A ja Anne Korhonen A. Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa tunnistetaan käsihygienian merkitys. Suomen Sairaalahygienialehti 2014; 32: 216-221. Luettavissa: http://sshy.fi/data/documents/lehdet/14_4.pdf

Tervo-Heikkinen T. Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan. Suomen Sairaalahygienialehti 2014; 32: 169-171. Luettavissa: http://sshy.fi/data/documents/lehdet/14_3.pdf

Muut julkaisut (myös toimittajien kirjoittamat)

Ruuska T. Oikea käsihygienia on potilasturvallisuutta. Terveys ja talous 2015; (1): 12-13. Luettavissa: http://media.mediasepat.fi/Tt012015/#/article/1/page/1

"Täytyy liikkua rauhallisesti, eihän sitä hötkyilemällä kaatumatta selviä!" Kuvaus opiskelijoiden  AKE-verkoston hengessä toteuttamasta kaatumisten ehkäisy-tempauksesta Kuopiossa lokakuussa 2014.

Vesa Turunen. Desinfiointi usein tehotonta. Tehy-lehti 6/2013, 37. Lue näköislehdestä: http://www.tehylehti.fi/lehti/20130416/#

Esitykset

The 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 2014(NSQH)

 

 

Posterit

Potilasturvallisuutta yhtenäisillä käytännöillä. Potilasturvallisuuspäivät 2014: paras posteri - palkinto

Alueellisella yhteistyöllä vähennetään kaatumisia. Potilasturvallisuuspäivät 2014.

Tiedotteet

Käsihygienian havainnointi tuottaa tulosta. 29.9.2014

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »