Hoitotyön tutkimussäätiö

Hankkeen viestintä

Artikkeli

Tervo-Heikkinen T ja Siltanen H. Tasapainossa. Sairaanhoitaja 3/2015: 28-33.

Äijö M, Ruuttunen J, Tepponen H, Metsävainio M, Hiltunen E, Marjoniemi S, Tervo-Heikkinen T. Kaatumisia ehkäistään alueellisella yhteistyöllä. Fysioterapia 2014;(4): 34-38.

Mäkitalo S, Lempiäinen A M, Siltanen H, Holopainen A ja Anne Korhonen A. Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa tunnistetaan käsihygienian merkitys. Suomen Sairaalahygienialehti 2014; 32: 216-221. Luettavissa: http://sshy.fi/data/documents/lehdet/14_4.pdf

Tervo-Heikkinen T. Näyttöön perustuvista käytännöistä apua infektioiden torjuntaan. Suomen Sairaalahygienialehti 2014; 32: 169-171. Luettavissa: http://sshy.fi/data/documents/lehdet/14_3.pdf

Muut julkaisut (myös toimittajien kirjoittamat)

Ruuska T. Oikea käsihygienia on potilasturvallisuutta. Terveys ja talous 2015; (1): 12-13. Luettavissa: http://media.mediasepat.fi/Tt012015/#/article/1/page/1

"Täytyy liikkua rauhallisesti, eihän sitä hötkyilemällä kaatumatta selviä!" Kuvaus opiskelijoiden  AKE-verkoston hengessä toteuttamasta kaatumisten ehkäisy-tempauksesta Kuopiossa lokakuussa 2014.

Vesa Turunen. Desinfiointi usein tehotonta. Tehy-lehti 6/2013, 37. Lue näköislehdestä: http://www.tehylehti.fi/lehti/20130416/#

Esitykset

The 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 2014(NSQH)

 

 

Posterit

Potilasturvallisuutta yhtenäisillä käytännöillä. Potilasturvallisuuspäivät 2014: paras posteri - palkinto

Alueellisella yhteistyöllä vähennetään kaatumisia. Potilasturvallisuuspäivät 2014.

Tiedotteet

Käsihygienian havainnointi tuottaa tulosta. 29.9.2014

Sivua viimeksi päivitetty 15.3.2018

Ajankohtaista

Mikä on näin mielenkiintoista? Hoitosuositukset. Ne ovat hoitotyön asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin #vaikuttavuus
Tervetuloa "Näytöllä hyviin tuloksiin 2019 -kilpailuun"! Kutsumme työyhteisöt rohkeasti mukaan! #nptsymp
Jokaisella muistisairaalla on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään

Uutisarkisto »