Hoitotyön tutkimussäätiö

Hoitotyön tutkimussäätiön ja Skhole Oy:n yhteistyössä tuottama uusi kirja ”Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin”

Tiedote 18.1.2018 koskien uutta kirjaa:

Näyttöön perustuvaan toimintaan velvoittaa laki, tämä kirja kertoo miten noudattaa sitä
 
Suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on kaivattu tietoa muun muassa siitä, miten näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä voidaan vakiinnuttaa ja miten toiminnan vaikuttavuutta ja merkitystä potilaille tulee arvioida. Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) ja hoitoalan verkkokoulutusta tarjoavan Skholen kanssa yhteistyössä 19.1.2018 julkaisema kirja vastaa näihin kysymyksiin.

Ajankohtaiseksi kirjan tekee meneillään oleva maakunta- ja SOTE-uudistus, sillä rakenteiden uudistamisen ohella tulee varmistaa myös palvelujen ja toiminnan laatu. Näyttöön perustuvassa toiminnassa tutkimusnäyttö, asiakkaan/potilaan odotukset ja toiveet, ammattilaisten asiantuntemus sekä olemassa olevat resurssit ja hoitoympäristöön liittyvä tieto yhdistetään päätöksenteossa. Tavoitteena on tarjota paras mahdollinen hoito niin, etteivät hoitokäytännöt vaihtele perusteettomasti. Lisäksi tavoitteena on karsia kustannustehottomia ja potilaan kannalta merkityksettömiä toimintatapoja.

Johtajilla ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivilla on näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä tärkeä rooli, joskin se koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, kun hoitoa koskevia päätöksiä tehdään asiakas- ja potilastyössä. Kirja ohjaa tarkastelemaan näyttöön perustuvaa toimintaa pitkäjänteisenä, suunnitelmallisena toimintana.
 
Tutkija Anne Korhonen toteaakin: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena on siirtyä ad hoc-tyyppisistä kehittämishankkeista hankkeisiin, jotka ovat perusteltavissa näytöllä. Tutkimusnäyttö antaa organisaatio- ja muista intressipiireistä vapaan perustan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää toimintaa luomalla yhtenäisiä, näyttöön perustuvia toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen ovat kustannusvaikuttavaa toimintaa hoidon ja palvelujen yhtenäistymisen ja hoitoon liittyvien haittatapahtumien vähenemisen kautta. Tämä lisää potilasturvallisuutta.”
 
Kirja on kohdistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille: toiminnan kehittämisestä vastaaville, johtajille, kouluttajille, asiakas- ja potilaskontaktissa toimiville ja alan opiskelijoille. Viime kädessä he toiminnallaan vastaavat siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehitetään niin, että ne ovat laadukkaita ja potilasturvallisia.
 
Lisätietoja antavat:
Anne Korhonen, tutkija puh. 050 5370 708 ja Arja Holopainen, tutkimusjohtaja puh. 044 529 0058

 

Sivua viimeksi päivitetty 19.2.2019

Ajankohtaista

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin Tampereella
Vieraat tekevät juhlan. Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 IV symposiumiin osallistuneille! Kiitos myös kaikille esiintyjille sekä työryhmässä mukana oleville!
Hotuksen tutkimusjohtajan Arja Holopaisen avauspuheenvuoro: IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019

Uutisarkisto »