Hoitotyön tutkimussäätiö

Hotus toteuttaa yhdessä Muistiliiton kanssa STEA:n rahoittamaa Ota puheeksi -hanketta (2018-2020), jossa kehitetään työkalua muistisairaan henkilön muuton tarpeen puheeksi ottamisen tueksi #otapuheeksi #riittävänajoissa

Hotus toteuttaa yhdessä Muistiliiton kanssa STEA:n rahoittamaa Ota puheeksi -hanketta (2018-2020). Hankkeessa kehitetään työkalua, jonka tarkoitus on auttaa ottamaan muistisairaan henkilön muuton tarve ympärivuorokautisen hoivan piiriin puheeksi riittävän ajoissa muistisairaan itsensä ja häntä hoitavien tahojen kanssa. 
 
Pyydämme nyt muistisairautta sairastavia, muistisairaan omaisia, läheisiä ja muistisairaiden parissa työskenteleviä osallistumaan työkalun kehittämiseen ja vastaamaan oheiseen aihetta koskevaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista 31.5.2018 saakka. Linkki kyselyyn
 
Hyödynnämme kyselyn vastauksia myös Hotuksen toteuttamassa tutkimuksessa. Siinä kuvaamme muistisairautta sairastavien, heidän omaistensa ja läheistensä sekä muistisairaiden parissa työskentelevien näkemyksiä ja kokemuksia muistisairautta sairastavan henkilön muutosta ympärivuorokautiseen hoivaan. Tutkimuksen avulla on tarkoitus tuoda muistisairautta sairastavien ja heidän lähipiirin ääni kuuluviin tässä tärkeässä asiassa. 
 
Vastaamme mielellämme kaikkiin hanketta tai kyselyä koskeviin tiedusteluihin.
 
Hannele Siltanen, TtM                                          Heidi Parisod, TtM
Tutkija                                                                   Tutkija
Hoitotyön tutkimussäätiö                                      Hoitotyön tutkimussäätiö
s-posti: hannele.siltanen(a)hotus.fi                       s-posti: heidi.parisod(a)hotus.fi
puh: 050 - 527 7433                                             puh: 044 - 529 0037
 
Sivua viimeksi päivitetty 17.10.2018

Ajankohtaista

Nähdään Turussa: “Empowering Patient Education” EPE2018-Symposium 13.-14.12.2018
Potilasturvallisuuspäivien 11.-12.10.2018 terveiset Hotuksesta!
Terveisiä Kokkolasta: KESKI-POHJANMAAN XVI HOITOTIEDEPÄIVÄT

Uutisarkisto »