Hoitotyön tutkimussäätiö

Hotus toteuttaa yhdessä Muistiliiton kanssa STEA:n rahoittamaa Ota puheeksi -hanketta (2018-2020), jossa kehitetään työkalua muistisairaan henkilön muuton tarpeen puheeksi ottamisen tueksi #otapuheeksi #riittävänajoissa

Hotus toteuttaa yhdessä Muistiliiton kanssa STEA:n rahoittamaa Ota puheeksi -hanketta (2018-2020). Hankkeessa kehitetään työkalua, jonka tarkoitus on auttaa ottamaan muistisairaan henkilön muuton tarve ympärivuorokautisen hoivan piiriin puheeksi riittävän ajoissa muistisairaan itsensä ja häntä hoitavien tahojen kanssa. 
 
Pyydämme nyt muistisairautta sairastavia, muistisairaan omaisia, läheisiä ja muistisairaiden parissa työskenteleviä osallistumaan työkalun kehittämiseen ja vastaamaan oheiseen aihetta koskevaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista 31.5.2018 saakka. Linkki kyselyyn
 
Hyödynnämme kyselyn vastauksia myös Hotuksen toteuttamassa tutkimuksessa. Siinä kuvaamme muistisairautta sairastavien, heidän omaistensa ja läheistensä sekä muistisairaiden parissa työskentelevien näkemyksiä ja kokemuksia muistisairautta sairastavan henkilön muutosta ympärivuorokautiseen hoivaan. Tutkimuksen avulla on tarkoitus tuoda muistisairautta sairastavien ja heidän lähipiirin ääni kuuluviin tässä tärkeässä asiassa. 
 
Vastaamme mielellämme kaikkiin hanketta tai kyselyä koskeviin tiedusteluihin.
 
Hannele Siltanen, TtM                                          Heidi Parisod, TtM
Tutkija                                                                   Tutkija
Hoitotyön tutkimussäätiö                                      Hoitotyön tutkimussäätiö
s-posti: hannele.siltanen(a)hotus.fi                       s-posti: heidi.parisod(a)hotus.fi
puh: 050 - 527 7433                                             puh: 044 - 529 0037
 
Sivua viimeksi päivitetty 19.2.2019

Ajankohtaista

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin Tampereella
Vieraat tekevät juhlan. Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 IV symposiumiin osallistuneille! Kiitos myös kaikille esiintyjille sekä työryhmässä mukana oleville!
Hotuksen tutkimusjohtajan Arja Holopaisen avauspuheenvuoro: IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019

Uutisarkisto »