Hoitotyön tutkimussäätiö

Huomattavia säästöjä käytäntöjä yhtenäistämällä

Potilaiden hoitokäytännöt vaihtelevat perusteettomasti alueittain ja hoitopaikoittain. Suurimpana syynä tähän voidaan pitää sitä, että käytännöt eivät aina perustu uusimpaan tutkimusnäyttöön. Käytäntöjen vaihtelu aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Kehittämällä tutkimusnäyttöön perustuvia käytäntöjä voidaan tehdä merkittäviä säästöjä. Kustannusten mittaluokka näkyy seuraavista esimerkeistä, joihin on arvioitu pelkästään suorat kustannukset:
- Suomessa 55 000–80 000 potilaalla on yksi tai useampi painehaava (vaihteluväli johtuu tilastoinnin puutteista). Niiden aiheuttamat suorat kustannukset ovat 350–525 milj. €/vuosi, mikä on 2-3 % terveydenhuollon kuluista. Painehaavojen ehkäisyn vaatimat investoinnit ovat vain 10 % painehaavojen aiheuttamista kustannuksista.
- Kuntaliitto (2010) arvioi hoitoon liittyvien infektioiden kustannusten olevan 200–500 milj. €/vuosi. Kustannuksista noin 30 % on vähennettävissä hyvällä käsihygienialla.
- Kaatumiset ovat yleisin sairaalahoitojen, lonkkamurtumien ja aivovammojen syy. Esimerkiksi lonkkamurtumien kustannukset (2010) yksittäisen potilaan osalta ovat pelkästään ensimmäisenä vuotena tapahtumasta 20 000–50 000 €. Karkeasti arvioiden kaatumisista aiheutuvat kustannukset ovat 500 milj. €/vuosi.      

Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) koordinoimassa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen -hankkeessa (2013–2015) kehitettiin tutkimusnäyttöön perustuen toimintamalleja, joiden tavoitteena on edistää vaikuttavia ja potilaille merkityksellisiä käytäntöjä. Osa-alueiksi valittiin edellä mainitut kehittämiskohteet: 1) Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen, 2) Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy ja 3) Kaatumisten ehkäisy.

Osa-alueiden valinnan perusteita olivat, että niistä saavutettavat kustannussäästöt koskettavat erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa, yksityisiä hoitolaitoksia ja kotihoitoa. Lisäksi hoitotyön keinoin voidaan vaikuttaa ehkäisevästi kaikilla kolmella osa-alueella.

Hankkeessa laadittiin uusi hoitosuositus: Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä, joka julkistetaan 2.10.2015 pidettävässä hankkeen päätösseminaarissa Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Seminaarissa kuullaan myös kahden muun osahankkeen tulokset.

Seminaaria on mahdollisuus osallistua myös päätösseminaariin tai seurata seminaaria verkossa kotisivuillamme.

Yhteydenotot:
Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen -hanke: Hannele Siltanen, puh. 044 5290 049
Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen -suositus: Ulla-Mari Kinnunen, puh. 040 3553 953
Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy: Anne Korhonen, puh. 044 5290 047
Kaatumisten ehkäisy: Tarja Tervo-Heikkinen, puh. 044 7175 161
 

Sivua viimeksi päivitetty 19.2.2019

Ajankohtaista

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin Tampereella
Vieraat tekevät juhlan. Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 IV symposiumiin osallistuneille! Kiitos myös kaikille esiintyjille sekä työryhmässä mukana oleville!
Hotuksen tutkimusjohtajan Arja Holopaisen avauspuheenvuoro: IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019

Uutisarkisto »