Hoitotyön tutkimussäätiö

Järjestelmällisten katsausten laatiminen: CSR-koulutus Kuopiossa lähestyy - ilmoittatuminen on avattu

Seuraava koulutus pidetään Kuopiossa kahdessa osassa: I) 23.-25.10.2017 ja II) 20.-21.11.2017

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu tutkijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet järjestelmällisten katsausten laadinnasta. Koulutukseen osallistujilla tulee olla vähintään maisterintutkinto ja koulutuksen jälkeen heiltä odotetaan, että he laativat järjestelmällisen katsauksen JBI:n vaatimusten mukaisesti julkaistavaksi JBI:n järjestelmällisten katsausten kirjastossa.

SISÄLTÖ

Järjestelmällisten katsausten koulutus (CSR, Comprehensive Systematic Review) on viisipäiväinen kolmeen moduuliin jakautuva kokonaisuus, joissa perehdytään määrällisten ja laadullisten tutkimusten pohjalta laadittavien järjestelmällisten katsausten laatimisen periaatteisiin noudattaen JBI:n hyväksymiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien kriteeristöjen kanssa.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiudet järjestelmällisten katsausten laatimiseen. Koulutukseen suorittaneet rekisteröidään Joanna Briggs Instituutin järjestelmällisten katsausten laatijoiden rekisteriin, mikä antaa heille mahdollisuuden julkaista laatimiaan katsauksia JBI:n järjestelmällisten katsausten kirjastossa. Rekisteröitymisen edellytyksenä on, että osallistujat ovat osallistuneet kaikkiin opetustapahtumiin.

TAVOITTEET

Koulutuksen jälkeen osallistujat

  • ymmärtävät järjestelmällisen katsauksen prosessin.
  • osaavat laatia järjestelmällisen katsauksen suunnitelman (protokolla) ja järjestelmällisen katsauksen JBI:n vaatimusten mukaisesti.
  • osaavat hyödyntää JBI:n SUMARI-ohjelmistoa erityyppisten tutkimusten ja aineistojen (kokeellisten, kvasikokeellisten, laadullisten, narratiiviset ja tekstiaineistot) kriittisessä arvioinnissa ja järjestelmällisen katsauksen laadinnassa.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

Maksimi 16 henkilöä.

KESTO JA LAAJUUS

4 op, kontaktiopetus 40 tuntia.

AJANKOHTA JA PAIKKA

Seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2017 Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistolla. Koulutus järjestetään kahdessa eri osassa:

I) 23.-25.10.2017 ja II) 20.-21.11.2017

HINTA: 1300 euroa/osallistuja, sisältää koulutusmateriaalit, JBI:n moduulikohtaisen lisenssimaksun, kahvitarjoilun.

Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoille koulutus on maksuton (etusijalla Welfare, Health and Management -tohtoriohjelman opiskelijat). Lisätietoja antaa Virpi Jylhä: virpi.jylha@uef.fi

ILMOITTAUTUMINEN JA YHTEYDENOTOT

Ilmoittautuminen sähköpostitse: hotus@hotus.fi

Mahdollisia lisätietoja tutkimusjohtaja Arja Holopainen

Sivua viimeksi päivitetty 17.9.2018

Ajankohtaista

Tulossa: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen hoitosuositukset -kokonaisuutta esitellään Keuhkopäivillä 24.−25.9.2018
Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus on luettavissanne
Äkkikuolema ei varoita – kuinka äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä voidaan tukea?

Uutisarkisto »