Hoitotyön tutkimussäätiö

Käsihygienian havainnointi tuottaa tuloksia

Käsihygienian havainnointi tuottaa tuloksia

Uusimmassa Suomen sairaalahygienialehdessä (2016; 34:9-13, LINKKI LEHTEEN) on julkaistu tuloksia Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) ja Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) yhteistyössä kehittämän yhtenäisen näyttöön perustuvan toimintamallin käyttämisen tuloksista. Artikkelissa tarkastellaan tuloksia, joita saatiin havainnoimalla  aikuispuolen somaattisten vuodeosastojen henkilöstön käsihygieniaa vuosina 2013-2014.

Artikkeli kiinnittää lukijoiden huomion esimerkiksi  siihen, että

1) Havaintojen määrä / osasto / kuukausi oli pieni (tavoitteena kullekin arvioitavalle kriteerille 10 havaintoa/ kk). Pienestä määrästä kertyi sairaalatasolla huomattava aineisto käsihygienian toteutumisen tilanteesta: havaintoja tehtiin yhteensä 9089 kpl, joista hoitajien aineisto muodosti 5961 ja lääkärien 1178 havaintoa. 

2) Käsihuuhdekulutus lisääntyi selkeästi havainnoinnin aikana.

3) Käsien desinfioinnin kestossa tapahtui sekä hoitajien että lääkärien aineistossa siirtymistä pidentyviin desinfiointiaikoihin.   

Kaksi viimeistä tekijää ovat kriittisiä silloin, kun pyritään vaikuttamaan hoitoon liittyvien infektioiden esiintymiseen. Näin ollen tulokset antavat viitteitä siitä, että kehitetty toimintamalli on käyttökelpoinen menetelmä kehittää käsihygieniaa terveydenhuollossa.

Toimintamallin on osa sairaalan normaalia toimintaa, jonka vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi jatkuu OYS:n infektioiden torjuntayksikön ja Hotusin yhteistyössä. Lupaavat tulokset haastavat myös muita terveydenhuollon organisaatioita ottamaan toimintamalli käyttöönsä ja arvioimaan sen tuottamia vaikutuksia henkilöstön käsihygieniakäytännöissä. Keskeistä on, että rutiininomaiseksi muodostuneen toiminnan, käsihygienian, muutokselle vastaamaan parasta tutkimusnäyttöä annetaan aikaa ja muutosta vahvistetaan jatkuvalla toiminnan seurannalla ja palautetiedolla. Lisätietoja toimintamallista (www.hotus.fi)

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »