Hoitotyön tutkimussäätiö

Katri Kivisen työ osoittaa, että käsihygienian toimintamalli toimii myös teho-osastolla

Kivinen Katri. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen keskussairaalan teho-osastolla (julkaistu huhtikuu 2016)

Tiivistelmä:
Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää käsihygieniaa erään keskussairaalan teho-osastolla näyttöön perustuvan käsihygienian toimintamallin avulla. Tavoitteena oli ottaa toimintamalli pysyvään käyttöön teho-osastolle. Kehittämismenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta.
 
Käsihygienia liittyy vahvasti näyttöön perustuvaan toimintaan. Se on vaikuttava menetelmä ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita, jotka ovat merkittävä ongelma potilasturvallisuudelle. Käsihygienian merkitys on erityisen korostunutta teho-osastoilla, koska potilaat ovat kriittisesti sairaita ja siten alttiimpia infektioille.
 
Hoitotyön tutkimussäätiö ja Oulun yliopistollinen sairaala ovat yhteistyössä kehittäneet näyttöön perustuvan käsihygienian seurannan ja kehittämisen toimintamallin, KhYHKÄ-toimintamallin. Toimintamallissa korostuvat erilaiset interventiot kehitettäessä käsihygieniaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Yksi tärkeimmistä interventioista on käsihygienian säännöllinen seuranta havainnoimalla ja nopean palautteen antaminen sekä palautetiedon perusteella tehtävät korjaavat toimenpiteet. 
 
Kehittämistyössä selvitettiin käsihygienian toteutumista havainnoimalla käsien desinfiointia sekä sormusten, kellon, käsikorujen ja aktiivisuusrannekkeiden käyttöä. Kohderyhmänä olivat teho-osaston sairaanhoitajat ja lääkärit. Havainnointi tehtiin kahdessa seurantajaksossa. Ensimmäisen seurannan tarkoituksena oli selvittää käsihygienian toteutumisen nykytila, jonka jälkeen teho-osastolle vietiin KhYHKÄ-toimintamalli käyttöön ja parannettiin käsihygienian toteutumista eri interventioin. Toisen seurannan tarkoituksena oli selvittää miten interventiot ovat vaikuttaneet käsihygienian toteutumiseen. 
 
Havainnointien tulosten perusteella käsihygienia ei toteutunut riittävästi teho-osastolla. Molempien ammattiryhmien käsihygieniassa oli tapahtunut kuitenkin kehittymistä parempaan seurantajaksojen välillä. KhYHKÄ-toimintamalli on otettu pysyvään käyttöön teho-osastolla, jossa sen käyttöä jatkavat yksikön hygieniayhdyshenkilöt. KhYHKÄ-toimintamalli osoitti tarpeellisuutensa teho-osaston käsihygienian kehittämisessä.

 

Sivua viimeksi päivitetty 22.5.2018

Ajankohtaista

Potilasturvallisuuspäivät 11.–12.10.2018 - Asiakas- ja potilasturvallisuus kehittyvissä sote-rakenteissa
Näytöllä hyviin tuloksiin 2019 -kilpailun hakemukset 24.8.2018 mennessä - vielä ehtii!
Mobiilipeli soveltuu tupakkaan liittyvän terveysohjauksen menetelmäksi varhaisnuorilla (Väitös: TtM Heidi Parisod, 18.5.2018, hoitotiede)

Uutisarkisto »