Hoitotyön tutkimussäätiö

KIITOS KAIKILLE KYSELYYN OSALLISTUJILLE!

HOITOHENKILÖKUNNAN KÄSITYKSIÄ IKÄÄNTYNEIDEN HOITOTYÖSTÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA

Hoitotyön Tutkimussäätiö selvitti hoitotyön suositusten aiheita ikääntyneiden hoitotyöhön maalis-huhtikuussa 2014. Tavoitteena oli tuottaa tietoa suomalaisesta vanhustyöstä ja erityisesti sen kehittämistarpeista työelämässä olevien hoitotyöntekijöiden näkökulmasta.

Selvitys toteutettiin jakamalla kyselylomakkeet Sairaanhoitajapäivillä 2014 ja Gerontologisen hoitotyön koulutuspäiville 2014 osallistuville sekä Webropolin kautta yhden yliopistollisen sairaalan medisiinisen ja operatiivisen tulosalueen vuodeosastojen hoitohenkilökunnalle. Vastauksia saatiin yhteensä lähes kolmesataa.

Aineisto analysoidaan kesän ja syksyn 2014 aikana. Tulosten perusteella arvioidaan ikääntyneiden hoitotyöhön suunnattavien suositusten tarve ja käynnistäminen.
 

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »