Hoitotyön tutkimussäätiö

Kiitos SOTE-kyselyyn vastaamisesta!

Hoitotyön Tutkimussäätiö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkii vaikuttamaan siihen kokoamalla ja julkaisemalla ammattilaisten näkemyksiä ajankohtaisista aiheista. Vuoden 2015 aiheena oli ikääntyneiden hoitotyö (http://www.hotus.fi/hotus-fi/raportit). Tämän vuoden kyselyn teemana oli SOTE-uudistus. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää hoitotyön ammattilaisten käsityksiä SOTE-uudistuksesta ja siitä, mihin sisällöllisiin kysymyksiin tulisi kiinnittää huomiota rakenteellisten uudistusten ohella. Saatua tietoa voidaan hyödyntää näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä sekä suunniteltaessa tukirakenteiden käytäntöjen yhtenäistämistä. 
 
Kyselylomakkeita jaettiin Sairaanhoitajapäivillä säätiön esittelypisteessä vierailleille ammattilaisille yhteensä 159 kpl, joista palautettiin 111 kpl (70 %). Kyselyn vastauksista kirjoitetaan raportti kuluvan kevään aikana ja se julkaistaan Hoitotyön tutkimussäätiön verkkosivuilla (www.hotus.fi). Raportti tulee olemaan myös eri päättäjien käytössä.
 
Arvoimme palkinnot kyselyyn vastanneiden (yhteystietonsa jättäneiden henkilöiden) kesken. Onnittelemme lämpimästi seuraavia voittajia:
 
Laura Hyttinen, Espoosta
Anna-Maija Savolainen, Pennalasta
Susanna Seitsamo, Pirkkalasta
Eeva Kurki, Joensuusta
Susan Mustonen, Helsingistä
 
Palkinnot on lähetetty voittajille. Hotus kiittää kaikkia kyselyymme osallistuneita! #Kiitos
 
Sivua viimeksi päivitetty 15.3.2018

Ajankohtaista

Mikä on näin mielenkiintoista? Hoitosuositukset. Ne ovat hoitotyön asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin #vaikuttavuus
Tervetuloa "Näytöllä hyviin tuloksiin 2019 -kilpailuun"! Kutsumme työyhteisöt rohkeasti mukaan! #nptsymp
Jokaisella muistisairaalla on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään

Uutisarkisto »