Hoitotyön tutkimussäätiö

Kysely: Potilaan hoidon laadussa ja turvallisuudessa perusteetonta vaihtelua

Kaikissa hoitopaikoissa hoitotyö ei perustu viimeisimpiin tutkimuksiin ja suosituksiin. Huolimatta siitä, että hoitotyön edustajat haluavat hoitaa potilaita parhaaseen tietoon perustuen, organisaatioiden resurssit ja käytännöt eivät sitä vielä mahdollista.

Vaikka terveydenhuoltolaki velvoittaa, että potilaan saaman hoidon tulee perustua luotettavaksi arvioituun tutkimustietoon,  vain 63 %  sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivista  hoitotyön johtajista ja asiantuntijoista ilmoitti sen olevan organisaationsa strateginen tavoite.  Kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista yli puolet (58 %) oli sitä mieltä, etteivät hoitokäytännöt perustu tutkimustietoon eivätkä viimeisimpiin hoitosuosituksiin (61 %).

Tämä tulos tarkoittaa sitä, että potilaan saaman hoidon laatu ja turvallisuus voivat vaihdella hoitavasta henkilöstä ja hoitopaikasta riippuen. Edellisessä hoitopaikassa tehty hyvä hoito voi vesittyä seuraavan hoitopaikan vanhentuneiden hoitokäytäntöjen vuoksi. Vanhentunut hoitokäytäntö voi aiheuttaa potilaalle esimerkiksi painehaavan, jonka seurauksena potilaalle aiheutuu tarpeetonta  kärsimystä ja yhteiskunnalle tuhansien eurojen lisäkustannuksia, toteaa Hoitotyön tutkimussäätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen.

Kyselyyn osallistuneista hoitotyön johtajista ja asiantuntijoista puolet (50 %) vastasi, ettei heillä ole käytössä tarvittavaa tutkimustietoa, eikä aikaa sitoutua hoitotyön kehittämiseen (76 %) tutkimustietoon perustuvaksi.  

Vaikka lähes kaikki johtajat ja asiantuntijat (90 %) näkivät organisaatioiden sisäisen koulutuksen tärkeänä, yli puolet   sairaanhoitajista (58 %) kertoi, ettei heille ole järjestetty koulutusta tutkimustiedon käytöstä.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela korostaa, että hoitotyöntekijöiden toiminnalla on suuri merkitys potilaiden hoidon tuloksiin ja laatuun, ja siksi heidän osaamisensa tulee varmistaa koulutuksella. Asiaa ei kuitenkaan saa jättää hoitajien vastuulle, vaan organisaatioiden tulee varmistaa osaaminen tarjoamalla koulutusta ja muut riittävät resurssit, Hahtela jatkaa.

Hoitotyön tutkimussäätiön ja Sairaanhoitajaliiton kysely lähetettiin noin 50 000 sairaanhoitajan, hoitotyön johtajan ja asiantuntijan tehtävissä toimiville. Kyselyyn vastasi 1403 terveydenhuollon ammattilaista.

Kyselyn julkistamistilaisuus järjestään 6.2.2018. Kyselyn tulokset julkistetaan 6.2. klo 9, Tehy-talo, kerros P1 (Toini Nousiainen Sali), Asemamiehenkatu 4, Itä-Pasila.

Toimittajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Lisätiedot: Linkki raporttiin

Lisätietoja:

Arja Holopainen, tutkimusjohtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö, puh: 044 529 0058

Nina Hahtela, puheenjohtaja, Sairaanhoitajaliitto, puh: 010 321 3331

Sivua viimeksi päivitetty 14.12.2018

Ajankohtaista

Hotus on mukana Turussa tänään 13.12.2019 Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen järjestämässä EPE 2018-symposiumissa
Lukutärppi Turun yliopiston Terveyttä tieteestä -blogiin:
Näyttövinkki 11/2018: Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus on laajentanut sairaanhoitajien toimenkuvaa?

Uutisarkisto »