Hoitotyön tutkimussäätiö

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen

Oikeusministeriö julkaisi 11.6.2013 Tutkintaryhmän raportin 8-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneista tapahtumista (Selvityksiä ja ohjeita 32/2013). Kyseisessä raportissa suositellaan mm. hoitosuosituksen laatimista Lasten kaltoinkohtelun tunnistamiseksi.

Hoitotyön Tutkimussäätiö haluaa muistuttaa, että Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta on julkaistu näyttöön perustuva hoitotyön suositus jo vuonna 2008. Suosituksen laati professori Eija Paavilaisen työryhmä, joka on tutkinut aihetta jo 20 vuoden ajan. Suositus on parhaillaan päivityksessä ja päivitetty suositus julkaistaan syksyn 2013 aikana.

Näin ollen ongelmana ei ole suosituksen puuttuminen, vaan tiedon levittäminen ko. suosituksesta ja ennen kaikkea sen käyttöönoton varmistaminen.

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »