Hoitotyön tutkimussäätiö

Musiikkia muistisairaan korville – lääkkeettömistä menetelmistä tutkitusti hyötyä muistisairaan hoidossa

Hoitotyön tutkimussäätiön Muistiliiton toimeksiannosta laatima laaja järjestelmällisten katsausten katsaus lääkkeettömien menetelmien vaikutuksista muistisairaan henkilön haasteelliseksi koettuun käyttäytymiseen on valmistunut.

Katsaus osoitti, että useilla lääkkeettömillä menetelmillä, erityisesti musiikilla ja muistisairaan yksilölliset tarpeet huomioivilla menetelmillä, on myönteisiä vaikutuksia muistisairaan haasteelliseksi koettuun käyttäytymiseen. Positiivinen näyttö tuki myös muun muassa hieronnan ja kosketuksen, liikunnan ja omaisten koulutuksen hyödyntämistä.

Katsauksen tulokset vahvistivat ymmärrystä siitä, että lääkkeettömät menetelmät ovat varsin turvallisia muistisairaiden hoidossa. Järjestelmällisten katsausten katsaus kattoi lähes 70 kirjallisuuskatsausta ja satoja niiden sisältämiä alkuperäistutkimuksia. Katsauksen raportin pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä: linkki katsaukseen

Tässä linkki myös 13.11.2018 julkaistuun Muistiliiton tiedotteeseen

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »