Hoitotyön tutkimussäätiö

Näytöllä hyviin tuloksiin 2019

 

Hakemus täytetään sähköisen lomakkeen kenttiin viimeistään 24.8.2018 klo 16:00.

Hakemuksessa tulee kuvata vapaamuotoisesti kehittämishankkeen lähtökohdat, tavoite sekä kuinka ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan ja mitä tuloksia hankkeella saavutettiin. Tarkoituksena on johdonmukaisesti kuvata näyttöön perustuvan yhtenäisen käytännön kehittämistyö ja siitä saadut tulokset hoidon ja/tai hoitoprosessien laadun ja turvallisuuden kannalta.

Kuvat, kuviot ja taulukot lähetetään liitetiedostona (gif, jpg, png, doc(x), ppt(x), xsl(x), pdf, maksimikoko 800 kt). Nimeä tiedostot juoksevalla numeroinnilla, esimerkiksi Kuva_1, Kuva_2, Taulukko_1 jne. Merkitse tekstiin selkeästi viittaukset kuviin ja taulukoihin.

Huomaathan, että voit suurentaa tekstikenttiä alareunasta vetämällä (kolme viivaa).

• Mitä käytännön ongelmaa lähdettiin kehittämään ja miksi? Kuvaa alkutilanne ennen kehittämistyön alkua sekä esitä tilannetta kuvaavat mittaustulokset tai seurantatiedot.
• Mikä oli kehittämistyön tavoite?

• Miten ongelma ratkaistiin?
• Millaista näyttöä käytettiin?
• Mitä menetelmiä käytettiin? Perustele menetelmien valinta.
• Ketkä olivat toimijoina ja missä roolissa? Millaista resursointia tarvittiin?
• Millaisia tukirakenteita (esim. tiedon välitys, johtaminen) luotiin ja mikä niiden tavoite oli?

• Mitkä olivat keskeiset tulokset? Kuvaa ne selkeästi.
• Kuinka pitkä seurantajakso (alkutilanne – muutoksen vaikutus/seuranta) oli? Seuranta enintään hakuajan päättymiseen asti.
• Miten tulosten jatkuva seuranta on toteutettu?

• Miten tuloksista on tiedotettu ja kenelle?
• Miten toiminta on vakiinnutettu tai suunniteltu vakiinnutettavan?
• Onko käytäntö monistettavissa muihin organisaatioihin?

Esimerkki
Niina Näyttönen, osastonhoitaja, TtM
Katri Tutkimus, fysioterapeutti
Pekka Vaikuttavuus, sairaanhoitaja

Sivua viimeksi päivitetty 19.2.2019

Ajankohtaista

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin Tampereella
Vieraat tekevät juhlan. Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 IV symposiumiin osallistuneille! Kiitos myös kaikille esiintyjille sekä työryhmässä mukana oleville!
Hotuksen tutkimusjohtajan Arja Holopaisen avauspuheenvuoro: IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019

Uutisarkisto »