Hoitotyön tutkimussäätiö

Näyttöön perustuvat toimintamallit

Näyttöön perustuva toimintamalli kuvaa parhaaseen mahdolliseen näyttöön perustuvan hoitosuosituksen käyttöönoton ja toteutumisen seurannan. Toimintamallin kehittämisessä on huomioitu olemassa oleva tutkimustieto tehokkaista näytön hyödyntämisen menetelmistä. - See more at: http://www.hotus.fi/hotus-fi/nayttoon-perustuvat-toimintamallit-0#sthash.uMGfNKhZ.dpuf
Näyttöön perustuva toimintamalli kuvaa parhaaseen mahdolliseen näyttöön perustuvan hoitosuosituksen käyttöönoton ja toteutumisen seurannan. Toimintamallin kehittämisessä on huomioitu olemassa oleva tutkimustieto tehokkaista näytön hyödyntämisen menetelmistä. - See more at: http://www.hotus.fi/hotus-fi/nayttoon-perustuvat-toimintamallit-0#sthash.uMGfNKhZ.dpuf

Näyttöön perustuva toimintamalli kuvaa parhaaseen mahdolliseen näyttöön perustuvan hoitosuosituksen käyttöönoton ja toteutumisen seurannan. Toimintamallin kehittämisessä on huomioitu olemassa oleva tutkimustieto tehokkaista näytön hyödyntämisen menetelmistä.

KhYHKÄ: Käsihygienian seuranta ja kehittäminen

In English: Operational model: Hand hygiene practice evaluation and development

Toimintamalli on kehitetty Hoitotyön tutkimussäätiön ja Oulun yliopistollisen sairaalan yhteistyössä. Se on vapaasti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden hyödynnettävissä. Toimintamallin käytön seuraamiseksi ja mallin kehittämiksi pyydämme informoimaan sen tai joidenkin sen osioiden käytöstä  Hoitotyön tutkimussäätiöön sähköpostilla hotus@hotus.fi.

Toimintamallin ja siihen liittyvän aineiston käyttön edellyttää asianmukaisia lähdemerkintöjä.

Toimintamallin käyttöön liittyvät opinnäytetyöt ja muut julkaisut (linkit ohjaavat julkaisijan palvelimelle)

Kontkanen Ritva. 2015. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen KhYHKÄ-toimintamallin käyttöönoton suunnitelma Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Savonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. Opinnäytetyö (julkaistu 24.11.2015).

  • Tässä opinnäytetyössä tehtiin käsihygienian seurantaan ja kehittämiseen kehitetyn, KhYHKÄ–toimintamallin, käyttöönoton suunnitelma Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän keskussairaalaan. Tavoitteena on, että toimintamalli otetaan käyttöön keskussairaalan konservatiivisella ja operatiivisella palvelualueella sekä yhteispäivystyksessä vuoden 2016 alussa.

Kivinen Katri. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen keskussairaalan teho-osastolla. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Terveyden edistämisen koulutusohjelma. Opinnäytetyö. (julkaistu huhtikuu 2016).

  • Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää käsihygieniaa erään keskussairaalan teho-osastolla näyttöön perustuvan käsihygienian toimintamallin avulla. Tavoitteena oli ottaa toimintamalli pysyvään käyttöön teho-osastolle. Kehittämismenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta.
  • Havainnointien tulosten perusteella käsihygienia ei toteutunut riittävästi teho-osastolla. Molempien ammattiryhmien käsihygieniassa oli tapahtunut kuitenkin kehittymistä parempaan seurantajaksojen välillä. KhYHKÄ-toimintamalli on otettu pysyvään käyttöön teho-osastolla, jossa sen käyttöä jatkavat yksikön hygieniayhdyshenkilöt.
  • KhYHKÄ-toimintamalli osoitti tarpeellisuutensa teho-osaston käsihygienian kehittämisessä.

ämeen ammattikorkeakoulusta valmistunut opinnäytetyö käsihygienian toteutumisesta

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat Elina Jalasjoki ja Nina Sipponen tutkivat hyvän käsihygienian toteutumista hoitotyössä syksyllä 2016. Havainnointitutkimuksen kohderyhmänä oli eteläsuomalaisen organisaation kirurgian vuodeosaston hoitohenkilökunta. Havainnointi toteutettiin kolmella käyntikerralla, joiden kesto oli noin 3−4 tuntia. Hyväksyttyjä havainnointikertoja tuli yhteensä 210.

Tulokset osoittivat, että käsihygienian toteuttamisessa oli parannettavaa. Kun kaikki havainnot laitettiin yhteen, toteutui desinfektiohieronta osittain tai riittävästi 61 %:lla hoitajista ja jäi kokonaan toteutumatta 39 %:lla hoitajista. Käsien desinfioinnissa oli puutteita myös potilaan lähiympäristöön koskettamisen jälkeen sekä suojakäsineiden riisumisen jälkeen.

Tutkimuksen tekijät suosittelevat, että Kh-YHKA- toimintamalli otettaisiin organisaatiossa säännölliseen käyttöön. Säännöllinen havainnointi ja nopea palautetieto ovat tutkitusti tehokkaita muuttamaan totuttuja hoitokäytäntöjä potilasturvalliseen suuntaan.

Jalasjoki Elina ja Sipponen Nina. 2016. Hyvän käsihygienian toteutuminen hoitotyössä: havainnointitutkimus. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnnäytetyö. (julkaistu marraskuu 2016).

  • Havainnointitutkimuksen kohderyhmänä oli eteläsuomalaisen organisaation kirurgian vuodeosaston hoitohenkilökunta. Havainnointi toteutettiin kolmella käyntikerralla, joiden kesto oli noin 3−4 tuntia. Hyväksyttyjä havainnointikertoja tuli yhteensä 210.
  • Tulokset osoittivat, että käsihygienian toteuttamisessa oli parannettavaa. Kun kaikki havainnot laitettiin yhteen, toteutui desinfektiohieronta osittain tai riittävästi 61 %:lla hoitajista ja jäi kokonaan toteutumatta 39 %:lla hoitajista. Käsien desinfioinnissa oli puutteita myös potilaan lähiympäristöön koskettamisen jälkeen sekä suojakäsineiden riisumisen jälkeen.
  • Tutkimuksen tekijät suosittelevat, että KhYHKÄ- toimintamalli otettaisiin organisaatiossa säännölliseen käyttöön. Säännöllinen havainnointi ja nopea palautetieto ovat tutkitusti tehokkaita muuttamaan totuttuja hoitokäytäntöjä potilasturvalliseen suuntaan.

 

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »