Hoitotyön tutkimussäätiö

Näyttövinkki

Näyttövinkki on hyvälaatuisiin järjestelmällisiin katsauksiin tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä. Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista.

Näyttöön perustuvassa toiminnassa vahvinta näyttöä edustavat järjestelmälliset katsaukset ja luotettavaksi arvioituun tutkimustietoon perustuvat suositukset.

2019

1 Minkälaisia vaikutuksia hoitajajohtoisella potilaslähtöisellä hoidolla on sepelvaltimotautia sairastavan riskikäyttäytymiseen, sydämen fysiologisiin parametreihin (esim. verenpaine) tai terveyteen liittyvään elämänlaatuun? (julkaistu 7.1.2019)

2018

Asiakkaan ja hoitajan väliseen fyysiseen kanssakäymiseen liittyviä turvallisuusriskejä kotihoidon ympäristössä (julkaistu 04.01.2018)

2 Huonossa hoitotasapainossa olevien tyypin 2 diabetesta sairastavien omahoidon ohjaus (julkaistu 17.1.2018)

3 Sydämen vajaatoimintaa sairastavien kokemuksia uupumuksesta ja uupumuksen hallintakeinoista (julkaistu 8.2.2018)

4 Hoitohenkilökunnan tuki syöpäpotilaille palliatiivisen hoidon aikana (julkaistu 13.2.2018)

5 Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen edistäminen koulutuksen avulla (julkaistu 19.2.2018)

6 Ravinnon ja liikunnan merkitys raskausajan liialliseen painonnousuun (julkaistu 3.4.2018)

7 Äidin perinataalivaiheen mielenterveysongelmientunnistaminen ja hoitaminen (julkaistu 22.5.2018)

8 Terveysalan kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksia ohjatuista harjoitteluista (julkaistu 9.4.2018)

9 Geriatrisen arvioinnin merkitys päivystyspoliklinikalla (julkaistu 31.5.2018)

10 Liikuntainterventiot syöpää sairastavien lasten ja nuorten hoidossa (julkaistu 16.8.2018)

11 Rajatun lääkkeenmääräämisen toteutumista edistävät ja estävät tekijät (julkaistu 29.11.2018)

2017

11 Opiskelijaohjaajien kokemuksia terveysalan kansainvälisten opiskelijoiden ohjauksesta (julkaistu 20.12.2017) 

10 Fyysisesti aktiivinen elämäntyyli ja ikääntyminen (julkaistu 30.11.2017)

9 Teach-back pitkäaikaissairaan henkilön ohjausmenetelmänä (julkaistu 13.10.2017)

Yhteistoiminnallisen hoidon malli masentuneen ihmisen hoidossa (julkaistu 23.8.2017)

7 Syöpään liittyvän uupumuksen hoitomenetelmien vaikuttavuus (julkaistu 16.6.2017)

6 Ravitsemusinterventioiden vaikuttavuus kotona asuvien ikääntyneiden kehonkoostumukseen

5 Omahoidon ohjaus pitkäaikaissairauksien avohoidossa: sairaanhoitajavetoisten menetelmien vaikuttavuus

4 Kotiutusmenetelmien vaikuttavuus potilaan palaamiseen sairaahoitoon kotiutuksen jälkeen

3 Kriittisesti sairaan potilaan omaisten tarpeiden kohtaaminen tehohoidossa: menetelmien vaikuttavuus

2 Älypuhelinsovellukset tyypin 2 diabeteksen omahoidossa

1 Sosiaalisen median käytön vaikutus potilaisiin ja hoitosuhteeseen

2016

6 Vauvan turvallinen nukkumisympäristö ─ 2016 päivitetyt suositukset

5 Työympäristöön liittyvät tekijät lääkkeenantopoikkeamien taustalla

4 Terveydenhuollon päättäjien järjestelmällisten katsausten hyödyntämistä edistävät tekijät

3 Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen ja ehkäisy: Asiakaslähtöiset, yhteistyö- ja järjestelmätason kattavat lähestymistavat

Muistisairaan henkilön läheisen tukeminen

1 Hyvien käytäntöjen leviäminen terveydenhuoltojärjestelmän tasolla

2015

3 Hoitosuositusten käyttöönotossa tapahtuva tiedon "hävikki" esteenä tutkimusnäytön hyödyntämiselle

2 Kotona asumista tukevien kotikäyntien vaikutus ikääntyvien toimintakykyyn

1 Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoito

2014

1 Potilaan ja hänen läheistensä kokemukset hoitoon liittyvästä haittatapahtumasta

 

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »