Hoitotyön tutkimussäätiö

Raportit

Hoitotyön tutkimussäätiö julkaisee tutkimuksia ja selvityksiä kahdessa sarjassa: 1) raportit ja 2) muut julkaisut.

RAPORTIT

2/2018  Raportti 2/2018: Hoitotyössä käytetyt tiedonlähteet vaativissa päätöksentekotilanteissa

1/2018  Kysely: Potilaan hoidon laadussa ja turvallisuudessa perusteetonta vaihtelua

1/2016  SOTE-uudistuksen haasteet – selvitys hoitotyöntekijöiden näkökulmasta
Selvitys kuvaa sote-uudistuksen haasteita hoitotyöntekijöiden näkökulmasta.
 
2/2015  Katsaus muistisairaiden ihmisten elämänlaatuun liittyvistä tekijöistä (Holopainen A & Siltanen H). Katsaus on julkaistu Muistiliiton julkaisusarjassa (1/2015) ja on tilattavissa Muistiliitosta kansitettuna versiona verkkokaupasta.
 
Muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja –taloudellinen haaste. Muistiliitto päivittää vuonna 1996 käyttöönotettua Hyvän hoidon kriteeristö –työkirjaa. Tämä muistisairaan elämänlaatuun liittyvä katsaus on tehty työkirjan uudistamisen tueksi. Katsaukseen on koottu kansallista ja kansainvälistä tutkimusnäyttöä muistisairaan elämänlaatuun liittyvistä tekijöistä ja interventioista, joilla pyritään edistämään muistisairaan elämänlaatua.
 

1/2015 Hoitohenkilökunnan käsityksiä ikääntyneiden hoitotyön nykytilasta (julkaistu 30.3.2015)

Raportin taustalla on laaja yhteiskunnallinen keskustelu ikääntyneiden hoidon järjestämisestä sekä sen toteuttamisesta. Se kuvaa hoitotyön ammattilaisten tämänhetkisiä käsityksiä ikääntyneiden hoitotyöstä  ja mitä sen toivotaan olevan tulevaisuudessa, jos he itse ikäännyttyään tarvitsevat hoitoa. Tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisesta ikääntyneiden hoitotyöstä ja kehittämistarpeista työelämässä olevien hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. Raportti on osa laajempaa ikääntyneiden hoitotyön nykytilan kartoitusta.

 

MUUT JULKAISUT

Kysely: Potilaan hoidon laadussa ja turvallisuudessa perusteetonta vaihtelua (6.2.2018)

Kaikissa hoitopaikoissa hoitotyö ei perustu viimeisimpiin tutkimuksiin ja suosituksiin. Huolimatta siitä, että hoitotyön edustajat haluavat hoitaa potilaita parhaaseen tietoon perustuen, organisaatioiden resurssit ja käytännöt eivät sitä vielä mahdollista.

Oikarainen Ashlee. The Implementation of Evidence-Based Practice in Nursing in Danish Hospitals (julkaistu 28.11.2016)

The report describes the implementation of evidence-based practice within the field of nursing in Danish hospitals. The objective was to identify the process of implementation of evidence-based practice through interviews of nurse experts and to present the results in the form of a report in order to spread knowledge on implementation practices. Data were gathered in the spring of 2016 through semi-structured interviews of nurse experts employed at five different hospitals in Denmark.

Hiltunen Piritta. Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa - Katsaus kehittämistarpeisiin (julkaistu 30.3.2015)

Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa suomalaista ikääntyneiden hoitotyön tutkimusta ja hoitotieteellistä tietoperustaa 2000-luvulla, ikääntyneiden hoitotyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja keskeisiä kansallisia kehittämishankkeita. Sen tavoitteena on koota tietoa ikääntyneiden hoitotyön tämän hetkisestä tilanteesta ja kehittämistarpeista hyödynnettäväksi laadittaessa hoitotyön suosituksia ikääntyneiden hoitotyöhön. Julkaisu on osa laajempaa selvitystä ja se käsittelee ikääntyneiden hoitotyön kehittämishaasteita Suomessa.

 

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »