Hoitotyön tutkimussäätiö

Terveydenhuollon laadun parantaminen edellyttää yhteneviä näyttöön perustuvia käytäntöjä

Suomessa terveystieteellinen tutkimus on kansainvälisestikin korkeatasoista, mutta sen todellinen merkitys näkyy vasta, kun tutkimustietoa hyödynnetään potilaan hoidossa ja terveydenhuollon palveluissa.

- Terveydenhuollon palvelut eivät ole tasalaatuisia, vaan hoitokäytännöt voivat vaihdella paikkakunnittain sekä organisaatioittain ja jopa saman organisaation sisällä. Tänä päivänä tutkittua tietoa on saatavilla, mutta uusi tieto siirtyy käytäntöön liian hitaasti ja sen näkyminen potilaan hoidossa saattaa kestää jopa vuosia, Hoitotyön tutkimussäätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen sanoo.

Johtamisen merkitystä ei voi ohittaa, kun tavoitellaan pysyvää muutosta hoitotyön toimintatavoissa. Yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen edellyttää organisaation johdon tukea ja organisaatiokulttuuria, joka sallii oman työn ja työyhteisön toimintatapojen kehittämisen.

- Terveydenhuollossa johtajien tulee olla sitoutuneita yhtenäisiin käytäntöihin. Ammatillisen autonomian, joka sallii epäyhtenäiset hoitokäytännöt, pitää olla menneisyyttä. Tämä ajattelu vaatii muutosjohtajuutta ja kulttuurin muutosta.  Omalla työpaikallani yhtenäiset käytännöt etenevät, sillä ne ovat sisällytetty organisaation strategiaan. Oleellista on, että hoidon tuloksia mitataan ja seurataan, HUS:n hallintoylihoitaja Kaarina Torppa kertoo. 

Myös koulutuksella on merkittävä rooli etenkin asenteiden ja eettisen omantunnon kehittymisessä: Valmistuvat opiskelijat haluavat hoitaa potilaita yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti ja parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen.

- Näyttöön perustuva toiminta on vahvasti esillä hoitotyön koulutuksessa. Uskon, että uusi sukupolvi on osaavampi asian suhteen, Metropolia Ammattikorkeakoulun johtaja Elina Eriksson sanoo.

Korkeakoulujen, terveydenhuollon organisaatioiden ja tutkimuslaitosten tulee tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä.

- Esimerkki yhteistyöstä on torstaina jo toisen kerran järjestettävä symposium. Se kokoaa yhteen lähes 200 terveysalan asiantuntijaa keskustelemaan siitä, kuinka näyttö otetaan käyttöön terveydenhuollossa, Arja Holopainen kertoo.

Symposiumin järjestävät Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus, HUS ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

II Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 5.2.2015 klo 9.30 – 16.30.
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan symposiumiin. Ilmoittautuminen: elina.lagus@hotus.fi.
Symposiumin aikana Twitter-keskustelua voi seurata #nptsymp

OHJELMA

Ohjelmassa on muun muassa paneelikeskustelu klo 15.00 – 16.30

Missä menee asiantuntijan autonomian ja yhtenäisten toimintamallien raja?

Puheenjohtajana toimii toimittaja Tuomas Enbuske.

Panelistit:
Hannu Halila, varatoiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto
Merja Merasto, puheenjohtaja, Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Eeva-Liisa Moisio, johtaja,terveys-osaamisalue, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Silja Paavola, puheenjohtaja, Super
Anne Pitkäranta, opetuksesta vastaava varadekaani, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Riitta Simoila, osastopäällikkö, Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto

Mitä on näyttö terveydenhuollossa?
Näytöllä tarkoitetaan parasta mahdollista saatavilla olevaa tietoa, jota käytetään potilaan hoidon ja palvelujen järjestämiseen. Tutkitun tiedon lisäksi siinä otetaan huomioon potilaan oma näkemys ja hoitohenkilöstön kokemustieto.

Lisätietoja:
Viestintä- ja markkinointijohtaja Laura Niemi, laura.niemi@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 050 3738602

Hoitotyön Tutkimussäätiö: Tutkimusjohtaja Arja Holopainen, gsm 044 5290058, arja.holopainen@hotus.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu: Johtaja Elina Eriksson, gsm 050 4140563, elina.eriksson@metropolia.fi
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Hallintoylihoitaja Kaarina Torppa, gsm 050 4286875, kaarina.torppa@hus.fi

Liitetiedostot

Hoitotyön tutkimussäätiön tehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa. Tavoitteena on hoidon vaikuttavuuden lisääminen ja väestön terveyden edistäminen. Säätiö tekee yhteistyötä kansallisten terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten tieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa.

Tiedote julkaistu: 02.02.2015 http://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/terveydenhuollon-laadun-parantaminen-edellyttaa-yhtenevia-nayttoon-perustuvia-kaytantoja.html
Julkaisija: Hoitotyön Tutkimussäätiö

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »