Hoitotyön tutkimussäätiö

Terveydenhuollon opiskelijat ovat löytäneet käsihygienian kehittämiseen liittyvän toimintamallin

Käsihygienian kehittämiseen liittyvää toimintamallia (KhYHKÄ) on käytetty yamk- ja amk- opinnäytetöissä ja nyt syksyn aikana on käynnistynyt kaksi uutta toimintamallia hyödyntävää opinnäytetyötä.
 
"Valmiin toimintamallin käyttäminen ohjaa opiskelijoita syventymään hoidon lopputuloksen kannalta keskeiseen teemaan ja konkretisoi näyttöön perustuvaa toimintaa päivittäisessä hoitamisessa. Lisäksi se vahvistaa ymmärrystä siitä, että valmiin mallin hyödyntäminen tuottaa kumuloituvaa tietoa terveydenhuoltoon ja on siksi suositeltavampaa kuin että kehitettäisiin omaa opinnäytetyötä varten kertaluonteinen mittari esimerkiksi käsihygienian seurantaan. Terveydenhuollon organisaatiot saavat näistä opinnäytetöistä hyvää tietoa oman organisaation käsihygienian toteutumisesta ja sen kehittämistarpeista. Mallin havainnointilomake on luotettava menetelmä  opiskelijoiden käsissä: aineisto kootaan havainnoimalla käsien desinfioinnin kestoa ja katsotaan onko henkilöstöllä käytössään käsikoruja tai hoitotyöhön epäsopivat kynnet. 
 
Toimintamalli on kuvattu säätiön sivuilla, se on vapaasti käyttöön otettavissa. Säätiö toivoo kuitenkin, että mallin hyödyntämisestä tiedotettaisiin säätiölle."
 
Linkki toimintamalliin
 
Sivua viimeksi päivitetty 17.7.2018

Ajankohtaista

Hyvää kesää! Ha en bra sommar! Have a nice summer!
Turvallinen vauvan nukkumisympäristö -Näyttövinkin hyödyntäminen Oulun yliopistollisen sairaalan vierihoito-osastolla 13
Kiitos kaikille Hotuksen ja Muistiliiton yhteisen STEA-rahoitteisen Ota puheeksi -hankkeen kyselyyn osallistuneille!

Uutisarkisto »