Hoitotyön tutkimussäätiö

Terveydenhuollon opiskelijat ovat löytäneet käsihygienian kehittämiseen liittyvän toimintamallin

Käsihygienian kehittämiseen liittyvää toimintamallia (KhYHKÄ) on käytetty yamk- ja amk- opinnäytetöissä ja nyt syksyn aikana on käynnistynyt kaksi uutta toimintamallia hyödyntävää opinnäytetyötä.
 
"Valmiin toimintamallin käyttäminen ohjaa opiskelijoita syventymään hoidon lopputuloksen kannalta keskeiseen teemaan ja konkretisoi näyttöön perustuvaa toimintaa päivittäisessä hoitamisessa. Lisäksi se vahvistaa ymmärrystä siitä, että valmiin mallin hyödyntäminen tuottaa kumuloituvaa tietoa terveydenhuoltoon ja on siksi suositeltavampaa kuin että kehitettäisiin omaa opinnäytetyötä varten kertaluonteinen mittari esimerkiksi käsihygienian seurantaan. Terveydenhuollon organisaatiot saavat näistä opinnäytetöistä hyvää tietoa oman organisaation käsihygienian toteutumisesta ja sen kehittämistarpeista. Mallin havainnointilomake on luotettava menetelmä  opiskelijoiden käsissä: aineisto kootaan havainnoimalla käsien desinfioinnin kestoa ja katsotaan onko henkilöstöllä käytössään käsikoruja tai hoitotyöhön epäsopivat kynnet. 
 
Toimintamalli on kuvattu säätiön sivuilla, se on vapaasti käyttöön otettavissa. Säätiö toivoo kuitenkin, että mallin hyödyntämisestä tiedotettaisiin säätiölle."
 
Linkki toimintamalliin
 
Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »