Hoitotyön tutkimussäätiö

Turvallinen vauvan nukkumisympäristö -Näyttövinkin hyödyntäminen Oulun yliopistollisen sairaalan vierihoito-osastolla 13

Vierihoito-osastolla hoidetaan synnyttäneitä äitejä ja heidän vastasyntyneitä vauvojaan sekä raskaana olevia naisia. Osaston toimintaa ohjaavat vauvamyönteisyyden ja perhelähtöisyyden periaatteet. Perhe siirtyy vierihoito-osastolle yleensä noin kahden tunnin kuluttua synnytyksestä. Vierihoito-osastolla äiti ja vauva ovat yhdessä ympäri vuorokauden.  Ensimmäisinä päivinä vauva tarvitsee läheisyyttä ja perheitä ohjataan pitämään vauvaa mahdollisimman paljon ihokontaktissa. Vanhempien nukkuessa vauvan turvallinen nukkumapaikka on vauvan oma sänky.  Vauvan sänkyä pidetään  äidin/ perheen vuoteen vieressä,  jotta vauvan tarpeisiin vastaaminen on helpompaa.  Henkilökunta ohjaa perhettä vauvan hoidossa ja imetyksessä sekä kannustaa omatoimisuuteen.

Ohje vauvan turvallisesta nukkumisympäristöstä Vierihoito-osastolla 13 on laadittu yhteistyössä osastonhoitaja Pirkko Nikulan, osastonylilääkäri Marja Vääräsmäen sekä erikoislääkäri Riitta Marttilan kanssa perustuen Hotuksen Näyttövinkkiin 6/2016 sekä muihin kansainvälisiin näyttöön perustuviin tutkimuksiin asiasta. Osastolle tullessa perheelle kerrotaan ohjeen mukaisesta suosituksesta, jonka jälkeen perhe tekee lopullisen päätöksen itse. Tämä on hieno esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä näyttöön perustuen.

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »