Hoitotyön tutkimussäätiö

Valmisteilla olevat suositukset

Alla on lueteltu valmisteilla sekä päivityksessä olevat hoitosuositukset ja suositustyöryhmien jäsenet. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta tai tutkija Hannele Siltaselta.

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Katja Heikkinen, TtT, opettaja, Turun AMK

Työryhmä:

 • Tiina Kaistila, THM, liikuntafysiologi, PSHP
 • Merja Kukkonen, esh, aoh, HUS
 • Anne Pohju, TtM, ravitsemusterapeutti, HUS
 • Hannele Siltanen, TtT-opiskelija,  tutkija, Hotus
 • Tuula Vasankari, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, pääsihteeri, Filha ry, professori, Turun yliopisto
 • Sari Knaapi-Junnila TtM, ft, väitöskirjatutkija (puheviestintä) Tampereen yliopisto.

Mentorina toimii tutkimusjohtaja Arja Holopainen, Hoitotyön tutkimussäätiö.

Eteneminen: Suosituslauseiden kirjoittaminen

Tavoiteaikataulu: Julkaistaan 2018 alkupuolella

Aikuisen kohonnut verenpaine: omahoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj:

Työryhmä:

 • Karita Ylönen, (sydänpotilaiden hoidon asiantuntijuus) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Laura Reinilä, (fysioterapian asiantuntija) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Eeva Nykänen, (ravitsemusterapian asiantuntija) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Minna Partanen-Rytilahti (terveysalan opetus), Diak AMK, Helsinki

Mentorina toimii tutkija Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimusäätiö.

Eteneminen: tauolla

Tavoiteaikataulu:

Surevien kohtaaminen läheisen yllätyksellisen kuoleman jälkeen 

Työryhmän pj: Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Työryhmä: 

 • Anja Terkamo-Moisio, TtT, nuorempi tutkija (UEF)
 • Taru Varpenius, sairaalapastori (PSHP)
 • Soili Poijula, kriisipsykologi
 • Hanna Niemipelto, sairaanhoitaja

Mentorina toimii Eija Paavilainen, professori, Tampereen yliopisto

Eteneminen: Suosituslauseiden laadinta

Tavoiteaikataulu: Julkaistaan 2018 alkupuolella

Trakeostomoidun potilaan hoito

Työryhmän pj: Anna-Kaisa Partanen, TtM, TtT-opiskelija, Lehtori Metropolia AMK

Työryhmä: 

 • Anna Sievers,  TtT-opiskelija, Turun yliopisto, Lehtori, Laurea Ammattikorkeakoulu
 • Anne Ollgren, Sh, Tays
 • Paula Mandelin, Sh, Tays
 • Tiina Hiltunen Sh, TtM-opiskelija, KYS
 • Virve Kokko Sh, Helsingin kaupunki

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Näytön kokoaminen

Tavoiteaikataulu: Julkaistaan 2018-2019

Vaikuttavat ohjausmenetelmät aikuispotilaan hoitotyössä

Työryhmän pj: Heli Virtanen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Työryhmä:

 • Anna-Maria Hiltunen, sh (AMK), TtM, tohtorikoulutettava, HEMA-instituutti, Aalto-yliopisto
 • Arja Kaila, TtT, ylihoitaja, Pohjois-Karjalan keskussairaala, Siun sote
 • Jukka Kesänen, sh, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen:  Suunnitelma laadittu

Tavoiteaikataulu: 2019

Aikuisten diabetesta sairastavien henkilöiden insuliinihoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Tuula-Maria Rintala, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Tiina Miettinen, TtM, opetushoitaja, Savonia amk
 • Seija Olli, TtT, lehtori, Satakunnan amk
 • Markku Vähätalo, LT, diabetologi, Loimaan kaupunki

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Suunnitelman laadinta

Tavoiteaikataulu: 2019

 

Sivua viimeksi päivitetty 14.12.2017

Ajankohtaista

Näyttövinkki 10/2017: Fyysisesti aktiivinen elämäntyyli ja ikääntyminen
Vauvojen turvallinen nukkumisympäristö puhuttaa – mutta mistä siinä puhutaan
Tutkittua. Sairaanhoitaja 8/2017: Aktiivinen elämäntyyli pitää yllä toimintakykyä. Tulossa uusi #Näyttövinkki 10/2017

Uutisarkisto »