Hoitotyön tutkimussäätiö

Valmisteilla olevat suositukset

Alla on lueteltu valmisteilla olevat hoitosuositukset ja suositustyöryhmien jäsenet. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta tai tutkija Hannele Siltaselta.

Aikuisen kohonnut verenpaine: omahoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Anne Oikarinen, Turun ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Karita Ylönen, (sydänpotilaiden hoidon asiantuntijuus) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Laura Reinilä, (fysioterapian asiantuntija) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Mari Blek-Vehkaluoto, Sydänliitto
 • Tuija Pusa, Sydänliitto

Mentorina toimii tutkija Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimusäätiö.

Eteneminen: Työryhmää kootaan

Tavoiteaikataulu:

Trakeostomoidun potilaan hoito

Työryhmän pj: Liisa Karhe, TtT, oh, Tays

Työryhmä: 

 • Anne Ollgren, Sh, Tays
 • Paula Mandelin, Sh,TtM-opiskelija, Tays
 • Tiina Hiltunen, Sh, TtM-opiskelija, KYS
 • Tanja Pajunen, shYAMK, HTM-opiskelija, Tays
   

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Suositussuunnitelman laatiminen

Tavoiteaikataulu: 2019

Vaikuttavat ohjausmenetelmät aikuispotilaan hoitotyössä

Työryhmän pj: Heli Virtanen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Työryhmä:

 • Anna-Maria Hiltunen, sh (AMK), TtM, tohtorikoulutettava, HEMA-instituutti, Aalto-yliopisto
 • Arja Kaila, TtT, ylihoitaja, Pohjois-Karjalan keskussairaala, Siun sote
 • Jukka Kesänen, sh, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
 • Outi Kajula, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen:  Hoitosuosituksen laatiminen

Tavoiteaikataulu: 2019

Aikuisten diabetesta sairastavien henkilöiden insuliinihoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Tuula-Maria Rintala, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Tiina Miettinen, TtM, opetushoitaja, Savonia amk
 • Seija Olli, TtT, lehtori, Satakunnan amk
 • Markku Vähätalo, LT, diabetologi, Loimaan kaupunki
 • Marja-Anneli Hynynen, TtM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Taru Kettunen, diabeteshoitaja, Savonlinnan pääterveysasema

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Hoitosuosituksen laatiminen

Tavoiteaikataulu: 2019

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan aikuisen lääkehoidon ohjauksen sisältö

Työryhmän pj: Eeva-Riitta Ylinen, TtT, hoitotyön lehtori, Savonia-amk, terveysala, Kuopio

Työryhmä:

 • Marika Huovinen, sh, IBD -hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Siunsote, Joensuu.
 • Teija Liimatainen, TtM, väitöskirjatutkija, ylihoitaja, PSHP
 • Merja Partio-Utti, sh, IBD -hoitaja, HUS
 • Mira Rajala, TtM, Tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Päivi Savolainen, sh, IBD -hoitaja, KYS
 • Tanja Toivonen, asiantuntijasairaanhoitaja, Tampereen kaupunki

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Suositussuunnitelman laatiminen

Tavoiteaikataulu:

Palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan suun hoito
 
Työryhmän pj: Hanna Hävölä, TtM, saattohoidon kouluttaja, Pirkanmaan Hoitokoti
 
Työryhmä:
 
 • Mirja Sisko Anttonen, TtT, johtaja, Terhokoti
 • Miina-Liisa Flinkkilä, TtM-opiskelija, sairaanhoitaja, Terhokoti
 • Liisa Hyry, sairaanhoitaja (YAMK), kotihoidon osastonhoitaja, Tornion kaupunki
 • Satu Laine, TtM-opiskelija, osastonhoitaja, Turun kaupunki
 • Niina Nivala-Huhtaniska, hammashoitaja, suuhygienisti, LänsiPohjan shp ky
 • Anikatrina Raunio, sairaanhoitaja, Vaasan kaupunginsairaala

Mentorina toimii: Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Hoitosuosituksen laatiminen

Tavoiteaikataulu: 2019

Iäkkään henkilön turvallinen kotiutuminen 

Työryhmän pj: Mira Palonen, TtT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet

Työryhmä:
 
 • Kirsi Kariniemi, th, TtK, kotihoidon tiimien vastaava, Oulun kaupunki
 • Päivi Peltola, sh AMK, Tays Sydänsairaala
 • Anja Rantanen, TtT, yliopisto-opettaja, dosentti, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet
 • Heidi Siira, ft AMK, TtM, TtT-opiskelija, yliopisto-opettaja, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
 • Hanna-Mari Pesonen, sh, TtT, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii: Heidi Parisod, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Hoitosuosituksen laatiminen

Tavoiteaikataulu: 2019

Virtsatieinfektioiden ehkäisy aikuisilla
 

Työryhmän puheenjohtaja: Eeva, Harju, sh, TtT, tutkija, Tampereen yliopisto, terveystieteet, hoitotiede

Työryhmä:

 • Tarja Korpela,sh, HT, lehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Heli Naukkarinen, esh, TtM, kotihoidon päällikkö, Espoon kaupunki, vanhusten palvelut, kotihoito
 • Eeva-Maija Saaranto,th, uroterapeutti, seksuaalineuvoja, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
 • Seija Salomaa, esh, uroterapeutti, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, hoitotarvikejakelu

Mentorina toimii: Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Eteneminen: Hoitosuosituksen laatiminen

Tavoiteaikataulu: 2020

 

 
Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »