Hoitotyön tutkimussäätiö

Vauvojen turvallinen nukkumisympäristö puhuttaa – mutta mistä siinä puhutaan

Keskustelu vauvan turvallisesta nukkumisympäristöstä käynnistyi Hotuksen julkaistua Näyttövinkin aiheesta.

Mikä siis on Näyttövinkki?
Se on hyvälaatuisiin järjestelmällisiin katsauksiin (sisältää useita yksittäisiä tutkimuksia aiheesta) tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä sillä hetkellä parhaaksi todennetusta tiedosta. Näyttövinkin tarkoituksena on levittää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista.

Entä mitä on tutkimusnäyttö?
Tutkimusnäytöllä tarkoitetaan luotettaviksi arvioitujen tutkimusten tulosten yhteenvetoa, joten se ei yleensä perustu vain yksittäiseen tutkimukseen, asiantuntijalausuntoon tai mielipiteisiin.

Seuraava kysymys koskee sitä, mitä on näyttöön perustuva toiminta?
Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan tiedon harkittua käyttöä tilanteissa, joissa hoitopäätöksiä tehdään yhdessä asiakkaan tai potilaan kanssa, huomioiden hänen näkemyksensä ja yksilöllinen elämäntilanteensa. Tällainen toiminta mahdollistaa sen että kansalaisilla, eikä vain sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla, on luotettavaa tietoa oman päätöksensä tueksi. Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen on kirjattu keskeisimpiin kansallisiin terveyspoliittisiin asiakirjoihin. Esimerkiksi Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 8 §) velvoittaa siihen, että terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön, hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.

Näyttövinkki ”Vauvan turvallinen nukkumisympäristö – 2016 päivitetyt suositukset” on puhuttanut asiasta ja asian vierestä erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tavoite on lähes identtinen kaikilla keskustelun osapuolilla, lapsen turvallisuus. Toisin sanoen luodaan ohjeet, miten vauvaa voi turvallisesti nukuttaa vierellä.
Tämän Näyttövinkin taustalla olevan amerikkalaisen lastenlääkäriyhdistyksen (American Academy of Pediatrics, AAP) laatima suositus kohdistuu kätkytkuoleman tai muiden vauvan nukkumisen aikaisen odottamattoman kuoleman riskin vähentämiseen. Suosituksessa yhtenä osana on kuvattu vauvan turvallinen nukkumisympäristö. Kätkytkuolemien määrä Suomessa on vähäinen (10-17 kätkytkuolemaa vuosittain) suhteessa syntyvien lasten lukumäärään (THL 2016). Siksi Näyttövinkki kohdentuu niihin suosituslauseisiin, jotka liittyvät yleisesti vauvan turvalliseen nukkumisympäristöön. Suosituslauseiden taustalta löytyy yli 60 kansainvälistä katsausta, mukaan lukien eurooppalaisia katsauksia sekä yksittäisiä tutkimuksia. Näin ollen tutkimusnäyttö on yleistettävissä laajemminkin kuin amerikkalaisten vauvojen turvalliseen nukkumisympäristöön.

Näyttövinkin käyttökelpoisuusosiossa on kerrottu, mitä näyttöön perustuva ohjaus vauvan turvallisesta nukuttamisesta edellyttää. Ammattilaisten tulee tuntea turvalliseen nukuttamiseen liittyvät suositukset ja periaatteet, jotta he osaavat kertoa vanhemmille turvallisista nukuttamiskäytännöistä.

Lopuksi on todettava, että kyseisessä Näyttövinkissä ei ole otettu kantaa imetykseen, eikä äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutussuhteen muodostamiseen. Hoitotyön tutkimussäätiö tuntee vastuuta siitä, että välitämme tutkittua tietoa ammattilaisten ja kansalaisten käyttöön. Emme voi liiaksi korostaa, ette perhe tekee omat päätöksensä omiin toiveisiinsa ja tilanteeseensa perustuen.

 

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »