Hoitotyön tutkimussäätiö

Johtokunta

Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 2014-2017

muodostuu Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) hallituksen jäsenistä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-2 hallituksen muuta jäsentä sekä Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskus) yhteistoimintaosapuolten edustajista. Johtokunnan toimikausi on 4 vuotta.

Johtokunnan kokouksissa läsnäolo-oikeus on JBI-keskuksen johtaja, tutkimusjohtaja Arja Holopaisella, varajohtaja, professori Kaija Sarannolla ja varajohtaja, erikoistutkija Heidi Anttilalla.

Johtokunta on hyväksynyt seuraavat toimintaa ohjaavat asiakirjat:

Suomen JBI yhteistyökeskuksen verkoston strategia

Pelkonen Marjaana, dosentti, neuvotteleva virkamies, hallituksen jäsen(johtokunnan puheenjohtaja)

 

Kyngäs Helvi, professori, hallituksen puheenjohtaja

Hoitotyön tutkimussäätiö
Lammintakanen Johanna, ma. professori, laitoksen johtaja, 9/2013 alkaen (Ensio Anneli, TtT, 8/2013 saakka) Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos 
Turunen Hannele, ylihoitaja, professori, 9/2013 alkaen (Haatainen Kaisa, dosentti, palvelualueylihoitaja, 8/2013 saakka) Kuopion yliopistollinen sairaala
Mäkeläinen Paula, TtT, yliopettaja, 8/2012 alkaen (Seppänen Salla, THM, 7/2012 saakka) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Saalasti-Koskinen, Ulla, tutkija

vara: Mäkinen Eeva, LL, tutkijalääkäri

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

 

Sivua viimeksi päivitetty 22.6.2017

Ajankohtaista

Syksyn CSR-koulutus järjestetään Kuopiossa
Näyttövinkki 2017/7 Syövän hoitoon liittyvä uupumus
Kevään 2017 Hotus-uutiskirje

Uutisarkisto »