Hoitotyön tutkimussäätiö

Kriittinen arviointi

Tutkimusten kriittisen arvioinnin kriteeristöt

Järjestelmällisen katsauksen laatimisen yksi tärkeä vaihe on ennalta määritettyjen sisäänottokriteerien täyttäneiden tutkimusten (tai tiedonlähteiden, mikäli kyse ei ole tutkimuksesta) menetelmällisen laadun kriittinen arviointi. Tämän arvioinnin suorittaa kaksi tutkijaa itsenäisesti. Erityisesti kokeellisten tutkimusten kriittiseen arviointiin on kehitetty lukuisia listoja. Tällä sivulla esitetään suomeksi käännetyt JBI-katsauksissa käytetyt arviointikriteerit. Käännösten julkaisuun on saatu lupa Joanna Briggs Instituutilta.

Määrällisissä tutkimuksissa kriittisen arvioinnin tarkoituksena on arvioida mahdollisten tutkimuksen tuloksiin vaikuttavien harhojen (bias) riskin toteutuminen tutkimusasetelmassa tai sen toteutuksessa ja tulosten analyysissa. Kattava esitys harhan riskin arvioinnista löytyy Cochrane käsikirjan luvusta 8. On tärkeää, että arviointiin käytetään tutkimusasetelman mukaisia kriteerejä. JBI-katsauksia laadittaessa kriittiseen arviointiin käytetään SUMARIn MAStARI-moduulia, joka mahdollistaa kahden tutkijan toteuttaman itsenäisen arvioinnin ja sen tulosten vertailun.

Joanna Briggs Institute. 2014. Reviewers’ Manual: 2014 edition. The Joanna Briggs Institute, Australia.  Saatavilla: http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/reviewersmanual-2014.pdf, Kriittinen arviointi: s. 55-56 ja 151-160.

Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Saatavilla: http://cochrane-handbook.org Kriittinen arviointi: Chapter 8:  Assessing risk of bias in included studies

Käypä Hoito –toimitus. 2013. Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. Saatavilla: http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/koti. Kriittinen arviointi:  Osa II Tutkimustiedon kriittinen arviointi

Laadullisissa tutkimuksissa kriittinen arviointi toteutetaan SUMARIn QARI-moduulilla, joka mahdollistaa kahden tutkijan toteuttaman itsenäisen arvioinnin ja sen tulosten vertailun. Kriittisessa arvioinnissa tarkastellaan tutkimuksen filosofisten lähtökohtien, kysymysten ja käytettyjen menetelmien yhdenmukaisuutta ja eettisyyttä.

Joanna Briggs Institute. SUMARI: User Manual: Version 5.0. Saatavilla: http://www.joannabriggs.org/SUMARI

Joanna Briggs Institute. 2014. Reviewers’ Manual: 2014 edition. The Joanna Briggs Institute, Australia.  Saatavilla: http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/reviewersmanual-2014.pdf, Kriittinen arviointi s. 36 ja 147.

Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Saatavilla:  http://cochrane-handbook.org. Kriittinen arviointi:  20.3.2.2 Critical appraisal

Asiantuntijoiden mielipiteiden ja muun narratiivisen tekstin kriittiseen arviointiin käytetään JBI-katsauksissa SUMARIn NOTARI-moduulia, joka mahdollistaa kahden tutkijan toteuttaman itsenäisen arvioinnin ja sen tulosten vertailun.

Joanna Briggs Institute. SUMARI: User Manual: Version 5.0. (Ohjelmistoa päivitetään parhaillaan)

Joanna Briggs Institute. 2014. Reviewers’ Manual: 2014 edition. The Joanna Briggs Institute, Australia.  Saatavilla: http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/reviewersmanual-2014.pdf, Kriittinen arviointi s. 117 ja 169.

Taloudellisten arviointien kriittisen arvioinnin tarkoituksena on arvioida mahdollisesten tutkimuksen tuloksiin vaikuttavien harhojen (bias) riskin toteutuminen tutkimusasetelmassa tai sen toteutuksessa ja tulosten analyysissa. JBI-katsauksia laadittaessa kriittiseen arviointiin käytetään SUMARIn ACTUARI-moduulia, joka mahdollistaa kahden tutkijan toteuttaman itsenäisen arvioinnin ja sen tulosten vertailun.

Joanna Briggs Institute. 2014. Reviewers’ Manual: 2014 edition. The Joanna Briggs Institute, Australia.  Saatavilla: http://www.joannabriggs.org/SUMARI, Kriittinen arviointi s. 95 ja 163-166.

Järjestelmällisten katsausten kriittinen arviointi noudattaa järjestelmällisen katsauksen prosessia. Kuvauksen määrällisten ja laadullisten tutkimusten sekä taloudellisten arviointien järjestelmällisten katsausten vaiheista löydät JBI:n ja Cochranen käsikirjoista.

JBI-katsaukset: Joanna Briggs Institute. 2014. Reviewers’ Manual: 2014 edition. The Joanna Briggs Institute, Australia.  Saatavilla: http://www.joannabriggs.org/SUMARI.

Cochrane-katsaukset: Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Saatavilla: http://cochrane-handbook.org

Päivitetty 21.5.2013

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »