Hoitotyön tutkimussäätiö

Organisaatio

Suomen JBi yhteistyökeskus on usean eri toimijan verkosto (ks.alla oleva kuva) JBI-keskuksen isäntäorganisaationa toimii Hoitotyön Tutkimussäätiö

JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolet

Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Kuopion yliopistollinen sairaala

Mikkelin ammattikorkeakoulun Terveysalan yksiköt (Mikkeli ja Savonlinna)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

JBI-keskuksen kansalliset yhteistyökumppanit

Helsingin yliopistollinen keskussairaala: Kehittämispäällikkö Kristiina Junttila, kristiina.junttila(at)hus.fi

Oulun yliopistollinen sairaala: Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen, pirjo.kejonen(at)ppshp.fi

Tampereen yliopistollinen sairaala: Arviointiylihoitaja Anneli Pitkänen, anneli.pitkanen(at)pshp.fi

Turun yliopistollinen sairaala: Hallintoylihoitaja Päivi Nygren, paivi.nygren(at)tyks.fi

Satakunnan sairaanhoitopiiri: Hallintoylihoitaja Paula Asikainen, paula.asikainen(at)satshp.fi

Metropolia ammattikorkeakoulu: Johtaja Katri Luukka, katri.luukka(at)metropolia.fi

JBI-keskuksen työryhmät

JBI-keskuksen johtokuntaan kuuluvat Hoitotyön Tutkimussäätiön hallituksen lisäksi JBI-keskuksen muiden yhteistoimintaosapuolten edustajat. Johtokunnassa on 14 jäsentä. Keskuksen johtajilla on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

Johtajistoon kuuluvat keskuksen johtajat ja säätiön tutkijat. Työryhmä valmistelee asioita sekä johtokunnalle että arviointipaneelille, jonka tehtävänä on koordinoida ja tukea järjestelmällisten katsausten laadintaa. Katsausten arviointipaneeliin kuuluu sekä JBI-keskuksen katsauksen laadinnan asiantuntijoita että suositusten laadinnan asiantuntijoita.

JBI-keskuksen neuvottelukuntaan on kutsuttu keskeisimpien sidosryhmien edustajia. Neuvottelukunnan pääasiallisia tehtäviä ovat: ajankohtaisten katsausaiheiden välittäminen JBI-keskukselle ja JBI-keskuksen toiminnasta tiedottaminen terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioihin.

 

Sivua viimeksi päivitetty 17.8.2017

Ajankohtaista

Save the date: Joanna Briggs Institute 10th Biennial Colloquium 2018
Hakuilmoitus - Hoitotyön tutkimussäätiö hakee joukkoonsa tutkijaa
Järjestelmällisten katsausten laatiminen: CSR-koulutus Kuopiossa lähestyy - ilmoittatuminen on avattu

Uutisarkisto »