Hoitotyön tutkimussäätiö

Julkaisut ja esitykset

Anne Korhonen. Näyttö käytäntöön. Keynote-luento. Terveysalan I näyttöön perustuvan toiminnan symposium 6.2.2013, Helsinki.

Anne Korhonen. Käsihygieniasuositusten noudattaminen. Suullinen esitys. Terveysalan I näyttöön perustuvan toiminnan symposium 6.2.2013, Helsinki.

Anne Korhonen. Käsihygienia-tutkimuksen tuloksia. Suullinen esitys. Tehyn valtakunnalliset työsuojelupäivät 18.3.2013

Anne Korhonen. Toimintamalli käsihygienian jatkuvaan seurantaan. Suullinen esitys. Sairaanhoitajapäivät 15.3.2013, Helsinki.

Uutisartikkelit (toimittajan kirjoittamat)

Vesa Turunen. Desinfiointi usein tehotonta. Tehy-lehti 6/2013, 37. Lue näköislehdestä: http://www.tehylehti.fi/lehti/20130416/#

Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistunut opinnäytetyö käsihygienian toteutumisesta

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat Elina Jalasjoki ja Nina Sipponen tutkivat hyvän käsihygienian toteutumista hoitotyössä syksyllä 2016. Havainnointitutkimuksen kohderyhmänä oli eteläsuomalaisen organisaation kirurgian vuodeosaston hoitohenkilökunta. Havainnointi toteutettiin kolmella käyntikerralla, joiden kesto oli noin 3−4 tuntia. Hyväksyttyjä havainnointikertoja tuli yhteensä 210.

Tulokset osoittivat, että käsihygienian toteuttamisessa oli parannettavaa. Kun kaikki havainnot laitettiin yhteen, toteutui desinfektiohieronta osittain tai riittävästi 61 %:lla hoitajista ja jäi kokonaan toteutumatta 39 %:lla hoitajista. Käsien desinfioinnissa oli puutteita myös potilaan lähiympäristöön koskettamisen jälkeen sekä suojakäsineiden riisumisen jälkeen.

Tutkimuksen tekijät suosittelevat, että Kh-YHKA- toimintamalli otettaisiin organisaatiossa säännölliseen käyttöön. Säännöllinen havainnointi ja nopea palautetieto ovat tutkitusti tehokkaita muuttamaan totuttuja hoitokäytäntöjä potilasturvalliseen suuntaan. Linkki valmiiseen työhon

 

Sivua viimeksi päivitetty 17.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »