Hoitotyön tutkimussäätiö

IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019 - 15.2.2019

IV symposiumin teemana on:

Näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttamisen tukipilarit

 

Lue lisää tapahtumasta tästä linkistä

Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen tutkimusnäyttöön perustuen on edellytys turvalliselle ja laadukkaalle hoidolle. Tavoitteena on, että potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa asuin- tai hoitopaikasta riippumatta. Terveydenhuollon käytäntöjen kehittämisen tulee perustua näyttöön perustuviin yhtenäisiin käytäntöihin. Hoitotyön tutkimussäätiö ja HUS yhdessä Fioca Oy:n kanssa julkistavat kilpailun näyttöön perustuvien hyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja näiden käytäntöjen levittämiseksi kansallisesti.

Näytöllä hyviin tuloksiin -kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen parantamiseksi. Kilpailun keskeisenä elementtinä on näyttöön perustuvan toiminnan edistämisen ja kehittämistyön yhdistäminen.

Kilpailu alkoi 31.3.2017 ja hakemukset tuli jättää 24.8.2018 klo 16:00 mennessä sähköisellä lomakkeella. Hakemusten vastaanotto kilpailuun on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille! Raati on paneutunut hakemuksiin ja olemme olleet henkilökohtaisesti yhteydessä palkinnon saajiin.

Hakemuksessa tuli kuvata seuraavat tiedot:

  • Hakijaorganisaation/kehittämistyön tehneen työyhteisön lyhyt kuvaus
  • Perustelut käytännön kehittämisen tarpeelle ja ongelman kuvaus
  • Ongelman ratkaisuprosessin kuvaus
  • Keskeisten tulosten esittäminen sekä toiminnan seurannan kuvaus

Annetut ohjeet oheisesta tiedostosta.

Parhaat hankkeet palkitaan ja esitellään IV Terveysalan kansallisessa näyttöön perustuvan toiminnan symposiumissa 14.2.- 15.2.2019 Helsingin Kalastajatorpalla.

1.    palkinto 4 000 €
2.    palkinto 1 000 €
3.    palkinto 1 000 €

Fioca Oy tukee kilpailua rahallisesti.

Arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin kuvaukseen.

Arviointiraadin puheenjohtajana toimi Hoitotyön tutkimussäätiön tutkimusjohtaja, TtT, Arja Holopainen. Arviointiraadin jäsenet:

  • Professori Kaija Saranto, Itä-Suomen yliopisto
  • Yliopistonlehtori, FT, Virpi Jylhä, Itä-Suomen yliopisto
  • Käypä Hoito -päätoimittaja, LT, dosentti Jorma Komulainen, Suomalainen lääkäriseura Duodecim

 

Sivua viimeksi päivitetty 16.1.2019

Ajankohtaista

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen - aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta
Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (jatkuva haku)
Uusi näyttövinkki 1/2019 julkaistu: Sepelvaltimotautia sairastava mukaan oman hoitonsa suunnitteluun

Uutisarkisto »