Näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjä

Tuotamme ja levitämme tutkimusnäyttöä ja tuemme näytön käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

 

Tervetuloa Hotuksen kotisivuille!

Sivuilta löydät ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja näyttöön perustuvasta toiminnasta yleisesti. Esimerkiksi julkaisemiamme hoitosuosituksia ja muita materiaaleja. Osa ruotsinkielisistä sivuista on jo nähtävillä, sivustolle lisätään materiaalia sitä mukaa, kun se valmistuu. Englanninkielisiä sivuja on osittain avattuna ja niitä viimeistellään sekä lisätään kesälomien jälkeen, ne ovat sivu-uudistuksemme viimeisenä valmistuva osio.

”Kirjaudu sisään” -osio on tarkoitettu eri työryhmien sisäiseen työskentelyyn.

Ajankohtaisia uutisia

  • SBAR-raportointimenetelmän käyttö saattaa lisätä potilasturvallisuutta (8/21/2019) - Uusi Näyttövinkki on julkaistu 21.8.2019: Terveydenhuollossa puutteelliseen tiedonkulkuun liittyvät ongelmat, kuten tiedonkulun katkeaminen, väärinymmärrykset tai oleellisten tietojen puuttuminen, saattavat johtaa haittatapahtumiin tai hoitovirheisiin. Yksinkertaisia, systemaattisia ja strukturoituja raportointimenetelmiä hyödyntämällä voidaan vähentää tiedonkulkuun liittyvien virheiden todennäköisyyttä. Uusimmassa Näyttövinkissä 8/2019 kuvataan SBAR-raportointimenetelmän käytön vaikutusta potilasturvallisuuteen.
  • Hyvien käytäntöjen pankki (8/20/2019) - Hyvien Käytäntöjen pankkiin kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa kehitettyjä näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä. Näyttöön perustuvalla hyvällä käytännöllä tarkoitetaan esimerkiksi kliinisessä hoitotyössä potilaiden tai asiakkaiden hoitoon tai palvelujen kehittämiseen tai terveyden edistämiseen kehitettyä toimintamallia tai muuta käytännön ohjeistusta, joka on kehitetty hoitosuositukseen ja/tai muuhun tutkimusnäyttöön pohjautuen ja joka on osoittautunut toimivaksi käytännön hoitotyössä. Hotuksen Hyvien Käytäntöjen...
    Lue lisää

Lue lisää uutisia Ajankohtaista palstalta

 

Näytöllä tuloksiin -kilpailu 2021 ja Hyvien Käytäntöjen -pankki on avattu!

Näytöllä tuloksiin -kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen sekä sote-palvelujen parantamiseksi. Parhaat hankkeet palkitaan ja esitellään seuraavassa Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposiumissa samoin kuin viime kerralla helmikuussa 2019. Seuraava, järjestyksessään viides symposium järjestetään 10.-11.2.2021. Ilmoita kehittämänne käytäntö mukaan kilpailuun tästä.

Saimme vuoden 2019 kilpailuun yhteensä 19 hakemusta eri puolilta Suomea. Arviointiraati kiinnitti kilpailutöiden arvioinnissa erityistä huomiota siihen, miten näyttöön perustuvaa tietoa oli hyödynnetty kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin ja tulosten kuvaukseen.

Nyt nämä mielenkiintoiset näyttöön perustuvat kehittämishankkeet esitellään organisaatioiden luvalla uudessa Hotuksen Hyvien Käytäntöjen pankissa. Pankkia päivitetään sitä mukaa, kun saamme kuvauksia näyttöön perustuvista hankkeista edellä mainitun kilpailun tai Hotukselle toimitetun hankekuvauksen kautta. Hankkeet arvioidaan samoilla kriteereillä kuin vuoden 2019 kilpailuun osallistuneet hankkeet. Ilmoita myös oman organisaatiosi hankkeet pankkiin mukaan!

 

Oletko jo tutustunut Näyttövinkkeihin?

Näyttövinkki on hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä.

Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista.

Klikkaa itsesi Näyttövinkit -sivulle ja katsele sieltä video, joka vastaa kysymykseen: Mikä on näyttövinkki?

 

 

Toimimme JBI yhteistyökeskuksena

Lue lisää

Toimimme WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksena

Lue lisää