Näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjä

Tuotamme ja levitämme tutkimusnäyttöä ja tuemme näytön käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Oikopolut:

 

Kiitos kaikille V npt-symposiumiin 9.-10.6.2022 osallistujille ja esiintyjille.

Erityiskiitokset jokaiselle kilpailuun osallistuneelle taholle sekä palkintojen tukijoille!

Nostot tapahtumastamme:

Mikä on näyttöön perustuvan toiminnan tarkoitus?

Näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) tarkoituksena on mahdollistaa tasalaatuinen ja turvallinen hoito hoitopaikasta tai hoitotyöntekijästä riippumatta. Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan velvoite perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöstöä sitovaan lainsäädäntöön ja eettisiin ohjeisiin.

 

 


 

Toimimme JBI yhteistyökeskuksena

Lue lisää

Toimimme WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksena

Lue lisää