Näyttövinkki 3/2019 julkaistu: Potilaan osallistuminen hoitotyön vuoteenvierusraportointiin (21.02.2019 – 15:35)

Näyttövinkki 3/2019 julkaistu: Potilaan osallistuminen hoitotyön vuoteenvierusraportointiin

Hoitotyön vuoteenvierusraportointi on potilaan vuoteen vierellä tapahtuvaa hoitajien välistä tiedonsiirtoa, johon potilas osallistuu tasavertaisena jäsenenä mahdollistaen vastavuoroisen tiedon jakamisen ja yhteisen päätöksenteon.

Uusimmassa Näyttövinkissä 3/2019 kuvataan, miten potilaan osallistumista hoitotyön vuoteenvierusraportointiin voidaan edistää.