Promotor för evidensbaserad vård

 

Vi som Hotus producerar och sprider kungskap av evidensbaserad praktik (EBP), forskningsbevis och stöder introduktionen av evidens inom social- och hälsovården

Klicka på bilden och kolla in vår nya broschyr på finska!

 

Vi är glada att kunna presentera vår hemsida med information till våra läsare och andra intresserade. Nu har vi tagit ännu ett steg i vår process med att förbättra vår kommunikation också på svenska.

Hotus fungerar i nära samarbete med organisationer inom social- och hälsovård nationellt och internationellt. Viktiga vårdbeslut som rör patienternas hälsa ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag.

 

Uppdaterad information om coronaviruset samt pålitliga datakällor och information och verktyg för hälso- och sjukvård på finska och engelska finns på Hotus sidor för WHO CC – läsa mera

Hotus som värdorganisation för JBI CC:

Läsa mera

Hotus som värdorganisation för WHO CC:

Läsa mera