Aihe-ehdotukset

Hoitosuositusten aiheita voi ehdottaa Hotukselle aiheista, joissa on havaittu vaihtelua hoitokäytännöissä terveydenhuollossa. Aihe-ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa (esim. potilas, omainen tai hoitotyöntekijä). Aihe-ehdotukset käsitellään Suositusten koordinointiryhmän (Suko) kokouksissa neljä kertaa vuodessa. Suko tekee päätöksen hoitosuosituksen laadinnan käynnistämisestä aiheen ajankohtaisuuden, merkityksellisyyden, yleisyyden ja sitä koskevan tutkimusnäytön saatavuuden perusteella. Myös kullakin hetkellä valmisteilla olevien hoitosuositusten määrä vaikuttaa hoitosuosituksen laadinnan käynnistämisen ajankohtaan. Aiheista, joista ei Sukon päätöksellä aleta laatia hoitosuositusta, voidaan tehdä Näyttövinkki tai näytön kooste.

Alla listaus Hotukselle vuonna 2020 tulleista hoitosuositusaihe-ehdotuksista. Lisätietoja tutkija Kristiina Heikkilä.

Ehdotettu aihe 2020
Sukon päätös Päivämäärä
Kuivasilmäisyyden hoito Hylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki 10.2.2020
Lasten huomioinen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa – perhetyöhön toteuttaminen osana hoitotyötä Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021 10.2.2020
Parisuhteen varhainen tuki Hylätty / tutkimusnäyttö ei riitä 10.2.2020
Imeväisen gastroesofageaalinen refluksitauti Hylätty / tutkimusnäyttö ei riitä 10.2.2020
Tuleeko potilaan iho puhdistaa alkoholilla ennen injektion antoa kaikissa tilanteissa? Hylätty / aihe liian kapea 10.2.2020
Tuleeko injektion annon yhteydessä aspiroida vai ei? Hylätty / aihe liian kapea 10.2.2020
Ympäristöyliherkkien/kemikaaliyliherkkien hoidossa huomioitavat asiat Hylätty / tutkimusnäyttö ei riitä 10.2.2020
Potilaan suojaaminen polikliinisen virtsarakon tähystyksen aikana Hylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki 7.5.2020
Sepelvaltimotautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021 7.5.2020
Lääkkeenanto- / keskuslaskimoportti (portin käsittely, hygienia, potilaan ohjaaminen) Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021 7.5.2020
Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen hoitotyössä Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021 7.5.2020
Työikäisenä muistisairauteen sairastuneet ja heidän perheensä Hylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki 7.5.2020
Ylipainoinen odottaja Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2022 8.9.2020
Lasten univaikeuksien / -ongelmien hoito Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2022 8.9.2020
Vesisynnytyksen hoito Hylätty / mahdollisesti Näyttövinkki 25.11.2020
Suositus preanalyyttisestä osaamisesta näytteenottotoiminnassa Hylätty / aihealueesta on parhaillaan päivitettävänä Hotus-hoitosuositus 25.11.2020
Hoitosuositus leikkausalueen hoidosta pre- ja postoperatiivisesti /leikkaushaavainfektion ennaltaehkäisy ja hoito Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2022 25.11.2020
Virtsankeräyspussin vaihtoväli gystofix- tai kestokatetripotilailla Hylätty / Aihealueesta löytyy ohjeita sekä THL:n sivuilta sekä katetrivalmistajilta 25.11.2020

Tunnistatko tarpeen hoitosuositukselle? – ehdota aihetta

Oletko huomannut potilaan hoidossa toimintatapoja tai hoitokäytäntöjä, jotka vaihtelevat eri toimintayksiköiden tai työntekijöiden välillä? Puuttuuko aiheesta hoitosuositus eikä sitä ole aiemmin ehdotettu?

Ehdota aihetta Hotukselle alla olevalla lomakkeella.

Ehdotukset

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.