Aihe-ehdotukset

Hotus-hoitosuositusten® aiheita voi ehdottaa Hotukselle aiheista, joissa on havaittu vaihtelua hoitokäytännöissä terveydenhuollossa.

Aihe-ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa (esim. potilas, omainen tai hoitotyöntekijä). Aihe-ehdotukset käsitellään Suositusten koordinointiryhmän (Suko) kokouksissa neljä kertaa vuodessa. Suko tekee päätöksen hoitosuosituksen laadinnan käynnistämisestä aiheen ajankohtaisuuden, merkityksellisyyden, yleisyyden ja sitä koskevan tutkimusnäytön saatavuuden perusteella.

Myös kullakin hetkellä valmisteilla olevien hoitosuositusten määrä vaikuttaa hoitosuosituksen laadinnan käynnistämisen ajankohtaan. Aiheista, joista ei Sukon päätöksellä aloiteta hoitosuosituksen laadintaa, voidaan tehdä Näyttövinkki® tai näytön kooste. Alla listaus Hotukselle vuonna 2020 ja 2021 tulleista aihe-ehdotuksista. Lisätietoja tutkija Kristiina Heikkilä.

2021 ehdotetut hoitosuositusaiheet ja toimenpiteet

Vanhempien tukeminen geneettisessä raskaudenkeskeytysprosessissa: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 24.2.2021

Vaikeasti muistisairaan hoito palveluasumisessa: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 24.2.2021

Muistisairaan saattohoidossa olevan ikäihmisen lääkehoidon arvio ja kivun lievittäminen: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 24.2.2021

Ylipainoisen lapsen perheen tukeminen elämäntapamuutoksiin: Hylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 14.2.2021

Muistisairaan ravitsemus ja sen merkitys tehostetussa palveluasumisessa: Hylätty/ ravitsemuksesta löytyy useita suosituksia, joita voidaan hyödyntää hoidettaessa muistisairautta sairastavia, 11.5.2021.

Muistisairaan kohtaaminen ja hoitajan tunneälykkyys tehostetussa palveluasumisessa: Hylätty/ aiemmin hyväksytty aihe, joka kohdentuu muistisairaiden kohtaamiseen, joiden käyttäytyminen koetaan haasteelliseksi, 11.5.2021.

Ennen raskautta sairastavien äitien masennuksen ongelmat ja depressiolääkkeiden vaikutuksista sikiöön: Hylätty, käynnistymässä on Hotus-hoitosuositus Synnytyksen jälkeisen masennuksen varhainen tunnistaminen ja auttaminen, joka tulee sisältämään myös raskauden aikaisen masennuksen tunnistamisen, 11.5.2021.

Autismin kirjon lapsen/nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen hoitotoimenpiteessä: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 11.5.2021.

Lasten syömishäiriön hoito: Hylätty/ ravitsemuksesta on saatavilla useita kansallisia suosituksia, 11.5.2021.

Nivelreuman hoito, menetelmät nivelten kivun ja turvotuksen lievittämiseksi: Hylätty/ nivelreuman hoitoon on julkaistu Käypä hoito -suositus, 11.5.2021.

Ikääntyneen henkilön säännöllinen ja arvioitava kuntoutumisen tuki osaksi kotihoitotyötä: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 21.09.2021.

Leikkauspotilaan valmistelu, leikkausalueen ihokarvojen poisto: Hylätty/ tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 21.9.2021.

PEG- potilaan hoitoprosessin ja käytäntöjen yhtenäistäminen tai hoitosuositusten antaminen Suomessa: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 21.09.2021.

Nestehoito ja nestehoidon suunnitteleminen: Hylätty/ tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 21.9.2021.

Itsemurhariskissä olevan asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa: Hylätty/ tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 21.9.2021.

Iäkkään masennuspotilaan kohtaaminen ja kuntouttava hoitotyö: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 21.09.2021.

Virtsateiden katetrihoito ja katetrointiohjeet/aseptiikka:  Hylätty/ aiheesta löytyy ohjeita ja kansallisia suosituksia, 16.11.2021

Päihdepotilaan postoperatiivinen kivunhoito: Hyväksytty odotuslistalle, aihe tarkennetaan kivun tunnistamiseen ja arviointiin, 16.11.2021

Luonnon hyvinvointivaikutusten saatavuuden lisääminen sekä mahdollistaminen kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille/ potilaille:  Hylätty, ei täytä sellaisenaan kriteereitä hoitosuosituksen toteuttamiselle 16.11.2021

 

2020 ehdotetut hoitosuositusaiheet ja toimenpiteet

Kuivasilmäisyyden hoito: Hylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 10.2.2020

Lasten huomioinen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa – perhetyöhön toteuttaminen osana hoitotyötä: Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021, 10.2.2020

Parisuhteen varhainen tuki: Hylätty / tutkimusnäyttö ei riitä, 10.2.2020

Imeväisen gastroesofageaalinen refluksitauti: Hylätty / tutkimusnäyttö ei riitä, 10.2.2020

Tuleeko potilaan iho puhdistaa alkoholilla ennen injektion antoa kaikissa tilanteissa? Hylätty / aihe liian kapea, 10.2.2020

Tuleeko injektion annon yhteydessä aspiroida vai ei? Hylätty / aihe liian kapea, 10.2.2020

Ympäristöyliherkkien/kemikaaliyliherkkien hoidossa huomioitavat asiat: Hylätty / tutkimusnäyttö ei riitä, 10.2.2020

Potilaan suojaaminen polikliinisen virtsarakon tähystyksen aikana: Hylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 7.5.2020

Sepelvaltimotautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt: Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021, 7.5.2020

Lääkkeenanto- / keskuslaskimoportti (portin käsittely, hygienia, potilaan ohjaaminen): Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021, 7.5.2020

Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen hoitotyössä: Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021, 7.5.2020

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneet ja heidän perheensä: Hylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 7.5.2020

Ylipainoinen odottaja: Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2022, 8.9.2020

Lasten univaikeuksien / -ongelmien hoito: Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2022, 8.9.2020

Vesisynnytyksen hoito: Hylätty / mahdollisesti Näyttövinkki, 25.11.2020

Suositus preanalyyttisestä osaamisesta näytteenottotoiminnassa: Hylätty / aihealueesta on parhaillaan päivitettävänä Hotus-hoitosuositus, 25.11.2020

Hoitosuositus leikkausalueen hoidosta pre- ja postoperatiivisesti /leikkaushaavainfektion ennaltaehkäisy ja hoito: Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2022, 25.11.2020

Virtsankeräyspussin vaihtoväli gystofix- tai kestokatetripotilailla: Hylätty / Aihealueesta löytyy ohjeita sekä THL:n sivuilta sekä katetrivalmistajilta, 25.11.2020

Tunnistatko tarpeen hoitosuositukselle? – ehdota aihetta

Oletko huomannut potilaan hoidossa toimintatapoja tai hoitokäytäntöjä, jotka vaihtelevat eri toimintayksiköiden tai työntekijöiden välillä? Puuttuuko aiheesta hoitosuositus eikä sitä ole aiemmin ehdotettu?

Ehdota aihetta Hotukselle alla olevalla lomakkeella.

Ehdotukset

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.