Ajankohtaista – uutisarkisto

Lehdistötiedote: Muistisairautta sairastavat henkilöt elävät arkeaan poikkeusolojen keskellä – Lääkkeettömillä menetelmillä voidaan hidastaa muistisairaan toimintakyvyn heikkenemistä

Muistisairautta sairastavat henkilöt elävät arkeaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen keskellä. Ulkona liikkumista on rajoitettu terveyden vaalimiseksi, ja hoitotyöntekijät työskentelevät jo ennestään haastavissa olosuhteissa huolehtiessaan muistisairautta sairastavista. Muistisairauden etenemistä ei pystytä pysäyttämään, mutta Hoitotyön tutkimussäätiön julkaiseman hoitosuosituksen mukaan sairauteen liittyvän toimintakyvyn heikkenemistä ja siten avuntarpeen lisääntymistä voidaan hidastaa lääkehoidon ohella myös lääkkeettömästi. Muistisairaiden määrän lisääntyessä toimintakyvyn tukeminen…
Lue lisää


Näyttövinkki 3/2020: Mitkä tekijät ovat yhteydessä sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen?

Näinä aikoina työssä jaksaminen korostuu. Sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen ovat yhteydessä työympäristöön, johtamiseen ja perehdytysohjelmiin liittyvät tekijät. Avoin työilmapiiri mahdollistaa mm. avoimen keskustelun potilaiden hoidosta. Myös huolien jakaminen ja toistensa tukeminen korostuvat tämänhetkisessä poikkeustilanteessa. Johtajan asema korostuu työilmapiirin vaikuttajana. Hän osaa parhaimmillaan motivoida työntekijöitään ja tukea heidän työssä jaksamistaan. On tärkeää, että riittävä tuki…
Lue lisää


WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus: Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta COVID-19 Outbreak

WHO:n yhteistyökeskukset toteuttavat kansainvälisessä verkostossa yhdessä suunniteltuja toimintoja tukeakseen WHO:n ohjelmia ja tavoitteita kaikilla toiminnan tasoilla. Tiesitkö, että yksi hoito-ja kätilötyöhön keskittyvistä WHO:n Euroalueen yhteistyökeskuksista on Hotuksen yhteydessä toimiva WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus (WHO Collaborating Centre for Nursing)? Yhteistyökeskusten muodostama verkosto tarjoaa foorumin tiedon jakamiselle ja mahdollisuuden sekä kansalliselle että kansainväliselle yhteistyölle. Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta: Coronavirus…
Lue lisää