Äkkikuolema ei varoita – kuinka äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä voidaan tukea?

Hoitotyön Tutkimussäätiö

Läheisille omaisen äkillinen kuolema tulee aina yllätyksenä, joten siihen ei ole osattu varautua mitenkään ja siksi läheisten tuen tarve on yleensä suuri. Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) tutkimusjohtaja Arja Holopaisen mukaan aiheen merkitystä kuvaa myös se, että toive nyt julkistettavan suosituksen ”Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen” laadinnasta tuli kuolleen omaisen läheiseltä. Kyseinen henkilö koki, etteivät ammattilaiset osanneet tarjota tukeaan, koska tilanne oli heillekin vaikea.

Tämä hoitosuositus on suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään äkillisesti menehtyneen henkilön läheisiä. Hoitosuosituksen taustalla on tutkimusnäyttö ja asiantuntijoiden yhteinen näkemys siitä, miten ammattilaiset voivat tukea äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä. Tähän asti ammattilaisten tukena ei ole ollut yhtenäisiä ohjeistuksia siitä, kuinka tukea omaisensa menettäneitä läheisiä.

”Äkillisen kuoleman taustalla voi olla hyvin erilaisia syitä ja läheisenä ammattilainen kohtaa niin lapsia, aikuisia kuin iäkkäitä. Näin ollen myös tuen tarve ja sisältö voivat vaihdella”, toteavat hoitosuosituksen kirjoittajat dosentti Anna Liisa Aho ja terveystieteiden tohtori Anja Terkamo-Moisio. ”Tärkeintä onkin pysähtyä kuuntelemaan äkillisesti omaisensa menettänyttä läheistä, jolloin ammattilainen osaa tarjota tukeaan yksilöllisesti”, he jatkavat.

Hoitosuositusta voivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi hyödyntää muun muassa palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, poliisit ja vapaehtoisjärjestöissä toimivat.

Yhteydenottoihin vastaavat:

Työryhmän puheenjohtaja, dosentti Anna Liisa Aho, puhelin 044 040 7066, sähköposti: anna.l.aho@uta.fi

Hotuksen tutkimusjohtaja Arja Holopainen, puhelin 044 529 0058, sähköposti: arja.holopainen@hotus.fi

Hoitotyön tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista hoitotyön käytäntöjen kehittämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi.

Perustehtävän toteuttamiseksi säätiö tekee yhteistyötä kansallisten terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten terveystieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa.

hotus.fi

Seuraa ja tykkää meistä: