Asiantuntijatuki

Hoitotyön tutkimussäätiön asiantuntijatuki näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen

Erikoisosaamisalueitamme ovat:

  • Näytön tiivistäminen (järjestelmälliset katsaukset, hoitosuositukset)
  • Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen
  • Näyttöön perustuva toiminta hoitotyön johtamisessa ja koulutuksessa

Lisätietoja tutkimusjohtajalta Arja Holopaiselta

Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisohjelma

Hotus toimii näyttöön perustuvan hoitotyön sisältöjen osalta asiantuntijana Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisohjelmassa (oppisopimuskoulutus, Verutum), jonka tavoitteena on tarjota konkreettisia työkaluja hoitotyön ja terveydenhuollon näyttöön perustuvaan toiminta- ja palvelukäytäntöjen kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sen kesto on noin 1-1,5 vuotta.

Lue koulutuksesta lisää Fiocan sivuilta