Valtakunnan sote-johtajat ja ammattilaiset Oulussa terve-sos -tapahtumassa 23.-24.5.2019

TERVE-SOS -tapahtuman järjestävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Lue lisää tapahtuman kotisivuilta. Tervetuloa Hoitotyön tutkimussäätiön ständille tapaamaan meitä ja keskustelemaan hoitosuosituksista, Muistava-hankkeesta ja muista aiheista näyttöön perustuvan hoitotyön saralla. Hotusta paikan päällä edustavat tutkijat Heidi Parisod ja Annukka Tuomikoski. Twiittaamme tapahtumasta aihetunnisteilla: #tervesos #näytöllätuloksiin ”Nähdään Oulussa!”


Alan ammattilaiset – Hoitosuositustyöryhmät – koolla Pasilassa 21.5.2019

Ohjelmassa on mm. hoitosuositusten laadintaprosessi ja tutkimusten laadun kriittistä arviointia. Tämän päiväisen koulutus- ja vertaistukitapaamisen jälkeen osallistuja, joka on alansa ammattilainen ja kuuluu Hotuksen hoitosuositustyöryhmiin, tuntee hoitosuositusten laadintaprosessin ja osaa laatia näytönastekatsauksen. Mihin sitten ammattilainen tarvitsee näitä taitoja? Niillä on käyttöä hoitosuositusten laadinnassa. Hoitosuositukset puolestaan ovat asiantuntijoiden laatimia tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien…
Lue lisää


Terveisiä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ”Omahoidon ohjaussuosituksen sisällöt” -koulutuksesta #KAT

Tänään Tampereella järjestettiin keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaussuosituksen sisällöt -koulutus, jonka kohderyhmänä oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattilaiset, jotka työnsä puolesta ovat tekemisissä KAT:a sairastavan henkilön tai kyseistä sairautta sairastavan läheisen kanssa. On erittäin tärkeää ymmärtää, miksi ohjaussuositus on aluperin laadittu. Sen lisäksi kuulimme, miten keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjausta voidaan yhtenäistää tämän varsin laajan hoitosuosituskokonaisuuden avulla. Tampereella tiedetään myös,…
Lue lisää