Nyt on juhlavuosi: WHO on julistanut vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi 

Juhlavuoden kunniaksi haluamme tuoda esille sairaanhoitajien tekemän työn monipuolisuutta ja nostaa työn arvostusta. Sairaanhoitaja on koulutettu huippuosaaja ja rautainen ammattilainen, jonka kohtaamme monissa eri työtehtävissä mm. sairaanhoitajana, kätilönä, terveydenhoitajana, ensihoitajana, erikoistuneena sairaanhoitajana, asiantuntijana, asiantuntijahoitajana. ”Olisiko paikallaan osoittaa arvostusta näitä huippuosaajia kohtaan sekä sanoissa että teoissa ja lopettaa puhuminen heistä ”käsipareina”?” #respect #Sairaanhoitajat #kätilöt #yhdessä #hoitotyönasialla2020…
Lue lisää


Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen, Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä -hoitosuositus

Muistisairaan hoidon tavoitteena on, että muistisairas voi elää sairaudestaan huolimatta mahdollisimman täysipainoista ja omannäköistään elämää omien voimavarojensa puitteissa. Tämän uuden hoitosuosituksen tarkoituksena on tarjota kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin perustuva näyttö lääkkeettömistä menetelmistä, joita voidaan hyödyntää hoitotyössä tukemaan muistisairaan päivittäistoiminnoista suoriutumista. Hoitosuosituksen lopullisena tavoitteena on edistää muistisairaiden täysipainoista elämää toimintakykynsä puitteissa saamansa tuen turvin.