EVIDENSBASERAD PRAKTIK

Evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.

Vårt mål är att garantera en god och trygg vård för människor som behöver social- och hälsovårdstjänster, ett likvärdigt bemötande samt en korrekt resursallokering.

EVIDENSBASERAD PRAKTIK
EVIDENSBASERAD PRAKTIK