Evidenstips®

Vad är Evidenstips®?

Ett Evidenstips är en sammanfattning som utarbetats utifrån en högklassig systematisk översikt eller vårdrekommendation. Syftet med Evidenstipsen är att resumera forskningsuppgifter i en pragmatisk form. Syftet med evidenstips är att sprida dessa sammanfattade, evidensbaserade forskningsuppgifter till gagn för yrkesutbildade inom social- och hälsovården, men även för medborgarna.

Evidenstipsen utarbetas i första hand i social- och hälsovårdens serviceorganisationer för att yrkespersoner som arbetar med olika uppgifter ska kunna dra nytta av tipsen, men Evidenstipsen publiceras tillgängliga och fria för alla att läsa på Hoitotyön tutkimussäätiös (Hotus) webbplats (på finska).