FinAME-asiantuntijuusmalli™ – hoitotyön asiantuntijat varmistavat tutkimusnäyttöön perustuvan toiminnan

Asiantuntijuustoimintamalli julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön -toimintasuunnitelmassa (STM 2009). Sen jälkeen mallia on kehitetty ja nyt vuonna 2022 julkaistiin uusittu malli, joka tunnetaan nykyisin FinAME-asiantuntijuusmallina (engl. the Action Model of Expertise).

Tutkimusjohtaja Arja Holopainen toteaa: ”FinAME-malli on nyt päivitetty tähän päivään, sillä siinä on otettu huomioon aikaisempaa paremmin hoitotyön eri asiantuntijoiden toiminta näyttöön perustuvassa hoitotyössä”. Holopaisen mielestä mallia tulee arvioida ja päivittää myös jatkossa säännöllisesti.

FinAMEssa on kuvattu ensin johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoiden toiminta näyttöön perustuvan hoitotyön eri vaiheissa. Seuraavaksi on kuvattu kliinisessä hoitotyössä toimivien asiantuntijoiden toiminta vastaavissa vaiheissa. Yhdessä erityyppiset hoitotyön asiantuntijat varmistavat tutkimusnäyttöön perustuvan laadukkaan hoitotyön.

Linkki FinAME-asiantuntijuusmallin sivuille

Seuraa ja tykkää meistä: