Har du redan läst våra nya Evidenstipsen?

Ett Evidenstips är en sammanfattning som utarbetats utifrån en högklassig systematisk översikt eller vårdrekommendation. Syftet med Evidenstipsen är att resumera forskningsuppgifter i en pragmatisk form.

Syftet med evidenstips är att sprida dessa sammanfattade, evidensbaserade forskningsuppgifter till gagn för yrkesutbildade inom social- och hälsovården, men även för medborgarna.

Tipsen finns på den här sidan

Seuraa ja tykkää meistä: