Hoitosuosituksen päivitys: Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä

Nyt julkaistava hoitosuositus päivittää vuonna 2013 laaditun Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä -suosituksen.

Suositus on suunnattu kaikille sydämen vajaatoimintapotilaan omahoidon ohjausta antaville terveydenhuollon ammattilaisille. Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan omahoidon ohjauksen keskeiset sisällöt, jotta potilas voi saada ohjauksessa riittävät tiedot omahoidon toteuttamiseen.

Suosituksen sisällöt soveltuvat eri vaiheissa tapahtuvaan omahoidon ohjaukseen. Perustana tälle suositukselle on käytetty Euroopan kardiologisen seuran (ESC) tekemää uutta suositusta sekä suomalaista Sydämen vajaatoiminta Käypä hoito –suositusta.

Seuraa ja tykkää meistä: