Hoitosuosituksen viimeisteleminen, julkaiseminen, levittäminen ja käyttöönotto

Hoitosuosituksesta julkaistaan Hotuksen sivuilla (www.hotus.fi) pdf-muodossa seuraavat versiot:

  • Hoitosuosituksen lyhennelmä A5 (ainoastaan lyhyt johdanto ja suosituslauseet)
  • Hoitosuositus eli suosituksen tausta, menetelmällinen toteutus ja suosituslauseet
  • Liitteet: hakustrategia, näytönastekatsaukset ja taulukko suosituksen taustalla olevista tutkimuksista sekä muut mahdolliset liitteet

Hoitosuosituksen lyhennelmän (A5) teksti ja kuvitus laaditaan yhteistyössä käsikirjoittajan ja graafisen asiantuntijan kanssa. Lyhennelmän sähköisen version lisäksi siitä otetaan pieni painos työryhmälle ja Hotukselle jaettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Hoitosuosituksen tiivistelmä julkaistaan Hotuksen sivuilla myös englannin ja/tai ruotsin kielellä. Suositustyöryhmän toivotaan laativan suosituksesta artikkeleita sekä esittelevän suosituksen sisältöä eri yhteyksissä. Suositukseen liittyvistä julkaisuista pyydetään lähettämään tieto Hotuksen hallintoassistentille, jotta julkaisujen lähdetiedot voidaan liittää suosituksen yhteyteen Hotuksen kotisivuille.

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä