Hoitosuosituksen julkaiseminen ja levittäminen

Hoitosuosituksesta julkaistaan Hotuksen sivuilla (www.hotus.fi) pdf-muodossa seuraavat versiot:

  • Hoitosuositus eli suosituksen tausta, menetelmällinen toteutus ja suosituslauseet (suomi, ruotsi)
  • Hoitosuosituksen lyhennelmä (ainoastaan lyhyt johdanto ja suosituslauseet) (suomi)
  • Liitteet: näytönastekatsaukset (suomi, ruotsi), hakustrategia sekä muut mahdolliset liitteet (suomi)
  • mahdolliset muut liitteet kuten erilaiset mittarit

Hoitosuosituksen sähköisenä versiona julkaistavan lyhennelmän (A5) teksti ja kuvitus laaditaan yhteistyössä käsikirjoittajan ja graafisen asiantuntijan kanssa. Lyhennelmän laatiminen käynnistyy, kun suositus lähtee lausuntokierrokselle.

Työryhmä valitsee graafikon lähettämästä kuvalajitelmasta kuvat, jotka kuvaavat suosituksen keskeistä sisältöä ja vie lyhennelmään tiivistelmän johdannosta (maks. 250 sanaa) sekä suosituksen tarkoituksen ja tavoitteen. Kun suosituslauseet on viimeistelty lausuntokierroksen jälkeen, työryhmä vie ne lyhennelmän luonnospohjaan. Työryhmä kokoaa lyhennelmään suosituslauseita täydentävää ja niiden käyttöönottoa helpottavaa lisätietoa (esim. suositukseen kirjoitetut tarkenteet, käsitteiden määritelmät). Lyhennelmässä käytetyt lähteet merkitään asianmukaisesti ja kootaan lähdeluetteloon (Vancouver Sage Reference Style). Lyhennelmässä julkaistaan suositustyöryhmän jäsenten kuvat sekä tutkinto- ja työpaikkatiedot (mikäli työryhmän jäsenet antavat näihin luvan).

Lyhennelmästä otetaan painettu versio, josta suositustyöryhmän jäsenet saavat oman osansa jaettavaksi hoitosuosituksen käyttöönottaville tahoille.

Suositustyöryhmän toivotaan laativan suosituksesta artikkeleita esimerkiksi aihealueen ammatillisiin julkaisuihin sekä esittelevän suosituksen sisältöä eri yhteyksissä. Suositukseen liittyvistä julkaisuista pyydetään lähettämään tieto Hotuksen hallintoassistentille, jotta julkaisujen lähdetiedot voidaan liittää suosituksen yhteyteen Hotuksen kotisivuille.

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä