Hoitosuosituksen viimeisteleminen, julkaiseminen, levittäminen ja käyttöönotto

Hoitosuosituksesta julkaistaan Hotuksen sivuilla (www.hotus.fi) pdf-muodossa seuraavat versiot:

  • Hoitosuositus eli suosituksen tausta, menetelmällinen toteutus ja suosituslauseet (suomi, ruotsi)
  • Hoitosuosituksen lyhennelmä (ainoastaan lyhyt johdanto ja suosituslauseet) (suomi, ruotsi)
  • Liitteet: hakustrategia, näytönastekatsaukset (suomi, ruotsi) ja taulukko suosituksen taustalla olevista tutkimuksista sekä muut mahdolliset liitteet
  • mahdolliset muut liitteet kuten erilaiset mittarit

Hoitosuosituksen sähköisenä versiona julkaistavan lyhennelmän (A5) teksti ja kuvitus laaditaan yhteistyössä käsikirjoittajan ja graafisen asiantuntijan kanssa. Lyhennelmän sähköisen version lisäksi työryhmä voi teettää siitä painoksen jaettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, mikäli kustannuksien maksajaksi löytyy ulkopuolinen taho. Painettu versio voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun hoitosuositus on julkaistu Hotuksen kotisivuilla. Lyhennelmän takakanteen kirjoitetaan tieto siitä, kuka painatuksen on maksanut ja että painatus on tehty vasta hoitosuosituksen julkaisun jälkeen.

Suositustyöryhmän toivotaan laativan suosituksesta artikkeleita sekä esittelevän suosituksen sisältöä eri yhteyksissä. Suositukseen liittyvistä julkaisuista pyydetään lähettämään tieto Hotuksen hallintoassistentille, jotta julkaisujen lähdetiedot voidaan liittää suosituksen yhteyteen Hotuksen kotisivuille.

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä