Hoitosuositukset

Hoitosuositukset ovat asiantuntijoiden laatimia tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä niiden merkityksellisyydestä hoitoa tarvitsevalle ja hänen läheisilleen.

Hoitosuositusten avulla pyritään parantamaan hoitotyön laatua ja yhtenäistämään perusteettomasti vaihtelevia käytäntöjä. Hoitosuosituksen käyttöönotto mahdollistaa inhimillisen, oikein ajoitetun, oikean ja vaikuttavan hoidon. Hoitosuosituksen käyttöönotto edellyttää konkreettisia toimintaohjeita ja vastuunjakoa.

Kansallisia näyttöön perustuvia hoitosuosituksia on julkaistu vuodesta 2008 lähtien. Vuodesta 2015 alkaen suositusten ulkoasua on uudistettu. Viimeisin uudistus on hoitosuositusten A5-kokoinen lyhennelmä. Osa näistä löytyy jatkossa painettuna versiona myös Fiocan verkkokaupasta, josta sen voi halutessaan ostaa. Tällä hetkellä sieltä löytyy Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen – Hoitosuosituksen lyhennelmä

Löydät julkaistut hoitosuositukset sivun linkeistä ja valmisteilla olevat suositukset sivun alaosasta.

VALMISTEILLA OLEVAT SUOSITUKSET

Alla on lueteltu valmisteilla olevat hoitosuositukset ja suositustyöryhmien jäsenet. Kunkin suosituksen valmistumisen etenemistä kuvaavan vaiheen löydät suosituksen nimen alta. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta tai tutkija Hannele Siltaselta.

Aikuisen kohonnut verenpaine: omahoitoon sitoutumisen tukeminen

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anne Oikarinen, TtT, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Outi Kähkönen, TtT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Jonna Juntunen, yliopisto-opettaja Oulun yliopisto
 • Tuija Pusa, ravitsemusasiantuntija, Sydänliitto
 • Minna Ylönen, ylihoitaja, Turun kaupunki

Mentorina toimii tutkija Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu:

Trakeostomoidun potilaan hoito

Vaihe:Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Liisa Karhe, TtT, kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto

Työryhmä: 

 • Anne Ollgren, sh, asiantuntijahoitaja, Tays
 • Paula Mandelin, TtM, apulaisosastonhoitaja, Tays
 • Tiina Hiltunen, TtM, apulaisosastonhoitaja, KYS

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2020

Vaikuttavat ohjausmenetelmät aikuispotilaan hoitotyössä

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Heli Virtanen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Työryhmä:

 • Anna-Maria Hiltunen, sh (AMK), TtM, tohtorikoulutettava, HEMA-instituutti, Aalto-yliopisto
 • Arja Kaila, TtT, ylihoitaja, Pohjois-Karjalan keskussairaala, Siun sote
 • Jukka Kesänen, sh, TtT, Turun yliopisto
 • Outi Kajula, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2020

Aikuisten diabetesta sairastavien henkilöiden insuliinihoidon ohjauksen sisältö

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Tuula-Maria Rintala, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Seija Olli, TtT, lehtori, Satakunnan amk
 • Markku Vähätalo, LT, diabetologi, Loimaan kaupunki
 • Marja-Anneli Hynynen, TtM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Taru Kettunen, diabeteshoitaja, Savonlinnan pääterveysasema

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2019

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan aikuisen lääkehoidon ohjauksen sisältö

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Eeva-Riitta Ylinen, TtT, hoitotyön lehtori, Savonia-amk, terveysala, Kuopio

Työryhmä:

 • Marika Huovinen, sh, IBD -hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Siunsote, Joensuu
 • Merja Partio-Utti, sh, IBD -hoitaja, HUS
 • Mira Rajala, TtM, Tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Marjukka Salonen-Jänkälä, sh (YAMK), IBD-hoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Päivi Savolainen, sh, IBD -hoitaja, KYS
 • Tanja Toivonen, asiantuntijasairaanhoitaja, Tampereen kaupunki
 • Saija Ylimäki, sh, TtM-opiskelija, apulaisosastonhoitaja, Oulaskankaan sairaala

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Hotus

Tavoiteaikataulu:

Palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan suun hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen
Työryhmän puheenjohtaja: Hanna Hävölä, TtM, saattohoidon kouluttaja, Pirkanmaan Hoitokoti
Työryhmä:
 • Mirja Sisko Anttonen, TtT, johtaja, Terhokoti
 • Miina-Liisa Flinkkilä, TtM-opiskelija, sairaanhoitaja, Terhokoti
 • Liisa Hyry, sairaanhoitaja (YAMK), kotihoidon osastonhoitaja, Tornion kaupunki
 • Satu Laine, TtM-opiskelija, osastonhoitaja, Turun kaupunki
 • Niina Nivala-Huhtaniska, hammashoitaja, suuhygienisti, LänsiPohjan shp ky
 • Anikatrina Raunio, sairaanhoitaja, Vaasan kaupunginsairaala

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2019

Iäkkään henkilön turvallinen kotiutuminen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Palonen, TtT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet

Työryhmä:

 • Kirsi Kariniemi, th, TtK, kotihoidon tiimien vastaava, Oulun kaupunki
 • Päivi Peltola, sh AMK, Tays Sydänsairaala
 • Anja Rantanen, TtT, yliopisto-opettaja, dosentti, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet
 • Heidi Siira, ft AMK, TtM, TtT-opiskelija, yliopisto-opettaja, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
 • Hanna-Mari Pesonen, sh, TtT, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2020

Virtsatieinfektioiden lääkkeetön ehkäisy aikuisilla

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Eeva Harju, sh, TtT, tutkija, Tampereen yliopisto, terveystieteet, hoitotiede

Työryhmä:

 • Tarja Korpela,sh, HT, lehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Heli Naukkarinen, esh, TtM, kotihoidon päällikkö, Espoon kaupunki, vanhusten palvelut, kotihoito
 • Eeva-Maija Saaranto,th, uroterapeutti, seksuaalineuvoja, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
 • Seija Salomaa, esh, uroterapeutti, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, hoitotarvikejakelu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2020

Muistisairaan päivittäisistä toiminnoista selviytymisen tukeminen lääkkeettömillä menetelmillä

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Heidi Parisod, TtT, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Työryhmä:

 • Olli Haapala, TtK, apulaisosastonhoitaja, HUS psykiatria
 • Jaana Koskenniemi, TtM, yliopisto-opettaja, TY
 • Eila Okkonen, FT, asiantuntija
 • Reetta Saarnio, TtT, yliopettaja, Lapin AMK
 • Annukka Tuomikoski TtM, tohtorikoulutettava, tutkija, Hotus

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2019

Tehohoidossa olevan vastasyntyneen toimenpiteen aikaisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö

Vaihe: Hoitsuosituksen laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Tarja Pölkki, TtT, dosentti, kliinisen hoitotieteen asiantuntija, Oys

Työryhmä:

 • Marjatta Armanto, TtM, FL, tohtoriopiskelija, Oulun yliopisto ja OYS
 • Outi Leino, sh, TtM, Tays vastasyntyneiden tarkkailuyksikkö
 • Katariina Luomajoki, TtM, opetushoitaja, HYKS
 • Anna-Kaija Palomaa, TtM, sairaanhoitaja, OYS
 • Hanna-Kaisa Pellikka, TtM, apulaisosastonhoitaja, KYS
 • Kristiina Piironen, TtM, laatupäällikkö, OYS
 • Eeva Talus, TtM, sairaanhoitaja, OYS

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Hotus

Tavoiteaikataulu:

Aikuisen leikkauksenjälkeisen kivun hoitosuositus

Vaihe: Hoitosuosituksen laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Päivi Kankkunen , TtT, Yliopiston lehtori, UEF

Työryhmä:

 • Kaisa Haatainen, FT, dosentti, UEF, Potilasturvallisuuspäällikkö KYS
 • Kristiina Heikkilä, tohtorikoulutettava, tutkija, Hotus
 • Anna-Maija Koivusalo, TtM, osastonhoitaja, HUS
 • Maija Rantala, TtT, Vantaan kaupunki
 • Tarja Tervo-Heikkinen, sh, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS
 • Anne Vaajoki, sh, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2020

Injektion antaminen pakaralihakseen

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Virpi Sulosaari pj, TtT, yliopettaja, koulutusvastaava Turun AMK

Työryhmä:

 • Markus Karttunen , sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori OAMK
 • Merja Nummelin, TtM, Kliinisen hoitotyön opettaja, VSSHP
 • Tia Saastamoinen, sh, TtM, TtT-opiskelija, lehtori, Metropolia AMK
 • Pia-Maria Tanttu, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, VSSHP/Tyks

 

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2020

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen arviointi

Vaihe: Hoitosuosituksen laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Jaana Kotila, Sh, TtM, Kliininen asiantuntija, HUS Neurokeskus

Työryhmä:

 • Kirsi Coco, Sh, TtT, Koulutuspoliittinen asiantuntija, Tehy
 • Tiina Ihalainen, FT, puheterapeutti, yliopisto-opettaja Tampereen yliopisto
 • Johanna Martin
 • Karoliina Passinen, FM, puheterapeutti, HUS/Pää ja kaulakeskus
 • Annukka Pukkila, Sh YAMK, osastonhoitaja, TYKS Neuro, AVH-valvonta
 • Taina Wahlman-Muranen, Sh YAMK , apulaisosastonhoitaja, HUS Neurokeskus, Neurologian osasto

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Hotus

Tavoiteaikataulu:

Tunnistatko tarpeen hoitosuositukselle – ehdota aihetta

Oletko huomannut potilaan hoidossa toimintatapoja tai hoitokäytäntöjä, jotka vaihtelevat eri toimintayksiköiden tai työntekijöiden välillä?

Hoitotyön tutkimussäätiö koordinoi kansallisten hoitosuositusten laadintaa. Tarvitsemme apuasi tunnistamaan aiheita, joista tarvitaan hoitosuositus yhtenäistämään potilaan hoitoa. Ehdota aihetta Hotukselle alla olevalla lomakkeella.

Ehdotukset

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.