Hoitosuositusluonnoksen kirjoittaminen ja hyväksyminen

Hoitosuositus kirjoitetaan suositustyöryhmien intrasta löytyvään suosituksen mallipohjaan, jossa on kuvattu myös hoitosuosituksen ulkoasu sekä otsikoiden, taulukoiden ja kuvioiden muotoilut (hoitosuosituspohja).

Tekstin muotoilua koskevat yleisohjeet ovat:

  • Fontti: Arial 11 pt
  • Riviväli: 1,15
  • Marginaalit: ylä- ja ala: 2 cm, vasen 3 cm ja oikea 2 cm
  • Lähdeviitteiden merkintä: Vancouver Sage Reference Style
  • Desimaaliluvut erotetaan pilkulla
  • Luottamusväli (confidence interval) merkitään siten, kuin se on alkuperäisessä julkaisussa merkattu
  • Yhtäsuuruusmerkin, suurempi kuin- ja pienempi kuin -merkintöjen molemmin puolin jätetään väli
  • Lyhyt viiva: yhdysmerkki sanojen välillä tai tavuviiva; pitkä viiva: numeroiden väliin
  • Numeron ja prosenttimerkin väliin jätetään välilyönti

Työryhmän tulisi käyttää aineistonhallinnassa jotakin viitteidenhallintaohjelmaa. Tämä helpottaa lähdeviittausten ja lähdeluettelon tekemistä sekä auttaa pitämään etsityn tutkimustiedon järjestyksessä. Työryhmä vastaa pääsääntöisesti itse viitteiden merkitsemisestä ja lähdeluettelon ajantasaisuudesta.

Suositukseen sisältyvissä luetelmissa käytetään niihin liittyvää ohjeistusta. Luetelma on luettelo, jonka kohdat on kirjoitettu allekkain. Kirjoittamisessa noudatetaan Kotimaisten kielten keskuksen ohjeita.

Hoitosuosituksen kirjoittamisen loppuvaiheessa työryhmä saa apua käsikirjoittajalta (Hotuksen tutkija). Käsikirjoittaja auttaa työryhmää hoitosuosituksen kirjoittamiseen liittyvien teknisten asioiden kanssa (esimerkiksi suosituksen kirjoitusasun yhteneväisyys, kirjoitusasun stilisointi) sekä kommentoi suosituskäsikirjoitusta yhdessä mentorin kanssa. Suositus kirjoitetaan valmiiksi yhteistyössä käsikirjoittajan kanssa.

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä