Hoitosuositusluonnoksen kirjoittaminen ja hyväksyminen

Hoitosuositus kirjoitetaan suoraan suosituksen mallipohjaan, jossa on kuvattu myös hoitosuosituksen ulkoasu sekä otsikoiden, taulukoiden ja kuvioiden muotoilut (hoitosuosituspohja).

Tekstin muotoilua koskevat yleisohjeet ovat:

– Fontti: Arial 11 pt

– Riviväli: 1.15

– Marginaalit: ylä- ja ala: 2 cm, vasen 3 cm ja oikea 2 cm

– Lähdeviitteiden merkintä: Vancouver Sage Reference Style

Työryhmä voi käyttää aineistonhallinnassa jotakin viitteidenhallintaohjelmaa. Tämä helpottaa lähdeviittausten ja lähdeluettelon tekemistä sekä auttaa pitämään etsityn tutkimustiedon järjestyksessä.

Suositukseen sisältyvissä luetelmissa käytetään niihin liittyvää ohjeistusta. Luetelma on luettelo, jonka kohdat on kirjoitettu allekkain. Kirjoittamisessa noudatetaan Kotimaisten kielten keskuksen ohjeita: Kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osasto, Kielitoimiston ohjepankki: Luetelma http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/luetelma/ohje/27

Hoitosuosituksen kirjoittamisen loppuvaiheessa työryhmä saa apua käsikirjoittajalta (Hotuksen tutkija). Käsikirjoittaja auttaa työryhmää hoitosuosituksen kirjoittamiseen liittyvien teknisten asioiden kanssa (esimerkiksi suosituksen kirjoitusasun yhteneväisyys, kirjoitusasun stilisointi) sekä kommentoi suosituskäsikirjoitusta. Suositus kirjoitetaan valmiiksi yhteistyössä käsikirjoittajan kanssa, jonka jälkeen käsikirjoitus lähetetään Sukon arvioitavaksi. Kun Suko on hyväksynyt käsikirjoituksen, se lähetetään lausuntokierrokselle.

 

Palaa hoitosuositusten laadinnan pääsivulle tästä