Hoitotyön sähköinen päätöksentuki

Hotuksen Hoitotyön sähköinen päätöksentuki -hankkeen (2020-) tarkoituksena on tarkastella potilastietojärjestelmiin integroidun sähköisen päätöksentuen käyttöä hoitotyössä ja sen mahdollisuuksia näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteena perusterveydenhuollossa.

Tarkoituksena on myös jatkokehittää sähköistä päätöksentukea hoitotyön tarpeita vastaavaan suuntaan yhdessä hoitotyöntekijöiden kanssa sekä integroida Hotuksen hoitosuosituksia osaksi järjestelmää aloittaen Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt -hoitosuosituskokonaisuudesta.

 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kustannus Oy Duodecimin kanssa ja hyödynnetään Duodecimin EBMEDS-palvelua (Evidence-Based Medicine Electronic Decision Support). Yhteistyötahoina hankkeessa ovat myös Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Minna Klemettilä, TtM, terveyshyötyarvion projektipäällikkö, digitaalinen terveysasema/kehittämisyksikkö, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. Hankkeessa tehdään lisäksi yhteistyötä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen Connected Health -tutkimusryhmän kanssa.

Hanketta rahoittaa vuonna 2020 Hengityssairauksien tutkimussäätiö.

Lisätietoja hankkeesta:

Tutkija Heidi Parisod
Puh: +358 44 529 0037
heidi.parisod(at)hotus.fi

 

 

 

 

 

 

 

Tutkija Lotta Hamari
Puh: +358 50 505 7586
lotta.hamari(at)hotus.fi

 

 

 

 

 

Tutkija Hannele Siltanen
Puh: +358 50 527 7433
hannele.siltanen(at)hotus.fi