Hoitotyön sähköinen päätöksentuki

Hotuksen Hoitotyön sähköinen päätöksentuki -hankkeen (2020-) tarkoituksena on tarkastella potilastietojärjestelmiin integroidun sähköisen päätöksentuen käyttöä hoitotyössä ja sen mahdollisuuksia näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteena perusterveydenhuollossa. Tarkoituksena on myös jatkokehittää sähköistä päätöksentukea hoitotyön tarpeita vastaavaan suuntaan yhdessä hoitotyöntekijöiden kanssa hyödyntäen Hotus-hoitosuosituksia ja muuta hoitotyötä koskevaa tutkimusnäyttöä.

Sähköinen päätöksentuki on sääntöpohjaista tekoälyä hyödyntävä tiedonhallinnan tukijärjestelmä, joka antaa terveydenhuollon ammattilaiselle automatisoituja ja potilaskohtaisia ohjeita, muistutteita ja hälytyksiä potilastietojärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella. Hankkeessa hyödynnetään Kustannus Oy Duodecimin EBMEDS-palvelua (Evidence-Based Medicine Electronic Decision Support), joka on nykyisellään suunniteltu tukemaan erityisesti lääkäreiden työtä.

 

Vuonna 2020 hanketta rahoittaa Hengityssairauksien tutkimussäätiö

Hankkeen ensimmäisenä vuonna hankkeessa tarkastellaan nykymuotoista päätöksentukea (EBMEDS), sen käyttöä ja käyttöönoton tukimuotoja sekä näiden kehittämistarpeita hoitotyön näkökulmasta. Kehittämistarpeiden tunnistamiseksi hankkeessa tullaan toteuttamaan hoitotyöntekijöille suunnattu kansallinen kysely.

EBMEDS-palvelun antamia ohjeita, muistutteita ja hälytyksiä myös jatkokehitetään hoitotyön tarpeita vastaavaksi yhdessä Kustannus oy Duodecimin ja hoitotyöntekijöistä koostuvan asiantuntijaryhmän kanssa. Vuonna 2020 kehittämistyö kohdentuu keuhkoahtaumatautia sairastavien omahoidon ohjaukseen.

 

Tutkimus- ja ohjausryhmä

Arja Holopainen, tutkimusjohtaja, Hotus

Heidi Parisod, tutkija, Hotus

Lotta Hamari, tutkija, Hotus

Hannele Siltanen, tutkija, Hotus

Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Minna Klemettilä, TtM, terveyshyötyarvion projektipäällikkö, digitaalinen terveysasema/kehittämisyksikkö, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala

Ilkka Kunnamo, LKT, yleislääketieteen dosentti, kehitysjohtaja, Kustannus oy Duodecim

 

Lisätietoja hankkeesta:

Tutkija Heidi Parisod
Puh: +358 44 529 0037
heidi.parisod(at)hotus.fi

 

 

 

 

 

 

 

Tutkija Lotta Hamari
Puh: +358 50 505 7586
lotta.hamari(at)hotus.fi

 

 

 

 

 

Tutkija Hannele Siltanen
Puh: +358 50 527 7433
hannele.siltanen(at)hotus.fi