Hoitotyöntekijän näyttöön perustuva päätöksenteko

Näyttöön perustuva toiminta todentuu siinä päätöksentekotilanteessa (kuvio), jossa terveydenhuollon ammattihenkilö tekee päätöksiä yhdessä terveyden tai sairauden hoitoa tarvitsevan ihmisen kanssa hänen hoitoonsa liittyvistä asioista. Terveydenhuollon ammattihenkilö pyrkii ammattitaitoonsa perustuen tunnistamaan hoitotyössä ilmenneeseen tarpeeseen vastaavan ja parhaaseen ajantasaiseen tietoon perustuvan tutkimusnäytön (esim. hoitosuosituksen tai hoitosuositukseen perustuva toimintaohjeen), joka vastaa hoitoa tarvitsevan ihmisen tarpeisiin ja toimintaympäristön olosuhteisiin.

Parhaalla ajantasaisella tiedolla tarkoitetaan luotettavaa tutkimusnäyttöä tai muuta luotettavaksi arvioitua tietoa (esim. asiantuntijoiden konsensus asiasta). Vahvinta näyttöä edustavat järjestelmälliset katsaukset ja luotettavaksi arvioituun tutkimusnäyttöön perustuvat kansalliset suositukset (esim. Hotus ja Käypä hoito). Vaikuttavuusnäytön rinnalla myös muunlainen tutkimusnäyttö, kuten laadullisten tutkimusten tulokset potilaiden ja asiakkaiden kokemuksista tai odotuksista, ovat arvokasta näyttöä näyttöön perustuvassa toiminnassa. (Jordan ym. 2016)

Lähde: Jordan Z, Lockwood C, Aromataris E, Munn Z. 2016. The updated JBI model for evidence-based healthcare. The Joanna Briggs Institute.