Hotuksen tutkija Kristiina Heikkilä nimitettiin Sosiaali- ja terveysministeriön hoitotyön jaostoon

Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta on asettanut hoitotyön jaoston toimikaudeksi 5.6.2020–31.8.2021. Jaoston yhdeksi jäseneksi on nimitetty Hotuksen tutkija Kristiina Heikkilä.

Jaoston tehtävänä on valmistella terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnalle ehdotus kliinisen hoitotyön erikoisaloista sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisen kehittämiseksi työelämätarpeiden mukaisesti sekä arvioida erikoisalojen vuotuisia opiskelijamääriä ja erikoisosaamisen kehittämisen kustannuksia osana ehdotuksen valmistelua. Hoitotyön jaosto työskentelee yhteistyössä alan ammatillisten järjestöjen, tarpeellisten viranomaistahojen sekä muiden sidosryhmien kanssa kuulemalla asiantuntijoita ja tekemällä tarvittavia selvityksiä.

Jaoston puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Jaoston jäseniä ovat:

johtava ylihoitaja Sirkka Ekola, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala

hallintoylihoitaja Päivi Nygren, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

terveyskeskus- ja vastaanottotoiminnan vastuualuepäällikkö Arja Horto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote

tutkija Kristiina Heikkilä, Hoitotyön tutkimussäätiö

tutkijatohtori Krista Jokiniemi, Itä-Suomen yliopisto

puheenjohtaja Salla Seppänen, Ammattikorkeakoulujen terveysalan johtajien verkosto

yliopettaja Virpi Sulosaari, Turun ammattikorkeakoulu

Seuraa ja tykkää meistä: