Hotus-hoitosuositus: Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoito

Hoitosuosituksen tarkoituksena on tarjota kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin perustuva näyttö virtsatieinfektioiden omahoitomenetelmistä, joita voidaan käyttää tukemaan virtsatieinfektioiden lääkehoitoa ja virtsatieinfektioiden ehkäisyä.

Hoitosuosituksen tavoitteena on edistää virtsatieinfektioista kärsivien aikuisten terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentää virtsatieinfektioiden hoitoon liittyvää terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää virtsatieinfektioiden ehkäisyn hoitokäytäntöjä ja edistää vaikuttavien omahoitomenetelmien käyttöä muun hoidon rinnalla virtsatieinfektioista kärsivien aikuisten hoidossa.

 

 

 

Palaa  hoitosuositusten pääsivulle tästä

 

Hoitosuosituksen lyhennelmä

Hoitosuositus

Hakustrategia

Hoitosuosituksen taustalla olevat tutkimukset

Näytönastekatsaukset

Virtsatieinfektiot ja elämänlaatu (NAK 4)

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Eeva Harju

Jäsenet

  • TARJA KORPELA
  • HELI NAUKKARINEN
  • EEVA-MAIJA SAARANTO
  • SEIJA SALOMAA

Työryhmä haluaa kiittää seuraavia asiantuntijoita:

MARINA HEINONEN, professori (ravinnon turvallisuus), Helsingin yliopisto, EFSAn tieteellinen asiantuntija (uuselintarvikkeiden turvallisuus 2004–2021 terveysväitteiden tieteellinen näyttö 2007–2018)