Hotus-hoitosuositus: Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta

Tämä hoitosuositus koskee sairaalasta kotiutuvia iäkkäitä henkilöitä. Suosituksen ulkopuolelle jäävät ne henkilöt, jotka siirtyvät kodin sijaan muuhun jatkohoito- tai kuntoutuspaikkaan sekä muista terveydenhuollon organisaatioista kuin sairaalasta kotiutuvat iäkkäät. Hoitosuositus on kohdennettu terveydenhuoltoon, eikä suosituksessa ole tarkasteltu sosiaalihuollon palveluita.

Iäkkäiden henkilöiden kotiutumisen suunnittelu ei voi perustuva pelkästään olemassa oleviin toimintatapoihin ja kliiniseen kokemukseen. Siksi tähän hoitosuositukseen on koottu olemassa oleva laadukas tutkimusnäyttö iäkkään henkilön turvallisen kotiutumisen turvaamiseksi sairaalahoidon jälkeen. Tavoitteena on suosituslauseiden avulla kehittää yhtenäisiä toimintatapoja iäkkäiden kotiutumisen tukemiseksi sekä ennakoimattomien uusintakäyntien vähentämiseksi.