Hotus-hoitosuositus: Perheessä tapahtuvan lapsen kaltoinkohtelun riskiolojen tunnistaminen

Joka kolmas lapsi maailmassa kärsii kaltoinkohtelusta, joka on siten maailmanlaajuinen kansanterveydellinen, ihmisoikeudellinen, moraalinen ja sosiaalinen ongelma. Hoitosuositus on vuonna 2008 julkaistun ja vuonna 2015 päivitetyn ”Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa” -hoitosuosituksen päivitys. Päivityksen kohteena olivat erityisesti perheessä tapahtuvan lasten kaltoinkohtelun riskitekijöiden muodostamat riskiolot sekä niiden tunnistaminen.

Hoitosuosituksessa korostuvat lasten kaltoinkohtelun varhainen tunnistaminen ja ehkäisy. Siinä tarkastellaan vanhemman tai huoltajan alle 18-vuotiaaseen lapseen kohdistamaa fyysistä ja henkistä kaltoinkohtelua, hoidon ja huolenpidon laiminlyöntiä, vanhempien välisen väkivallan ilmapiirissä elämistä ja kuritusväkivaltaa.

Hoitosuositus on laadittu kaikkien niiden ammattihenkilöiden käyttöön, jotka toimivat ja kouluttautuvat sosiaali- ja terveysalalle ja kohtaavat tai hoitavat alle 18-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään, tai vastaavat ammattihenkilöiden koulutuksesta. Sen tavoitteena on tuotetun tiedon avulla yhtenäistää ja parantaa lasten kaltoinkohtelun ja sen riskiolojen tunnistamista. Hoitosuositusta voidaan käyttää ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden sekä väkivaltatyön kehittämiseen hyvinvointialueilla.

 

Hoitosuosituksen lyhennelmä

Hoitosuositus

Hakustrategia (liitteet 1-2)

Näytönastekatsaukset (liitteet 3–8)

Euroopan komission rahoittamassa ERICA-hankkeessa on valmistunut vanhemmille suunnattu,
tämän hoitosuosituksen sisältöön pohjautuva ”Perheen tarpeiden tarkastuslista”

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja EIJA PAAVILAINEN

 Jäsenet

  • HEIDI RANTANEN
  • AUNE FLINCK
  • JANITA LETTONIEMI
  • MERI SIIKI

Asiantuntijat

  • KIRSI KAUPPILA
  • PIA KEISKI
  • JORMA KOMULAINEN
  • TAINA LAAJASALO
  • HANNA LAHTINEN
  • TARJA PÖSÖ

Lyhennelmän kieliversio (in English):

Translation of the content was funded as part ERICA Project by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020). GA 856760,
and layout by Finnish government Research Funding for Etelä-Pohjanmaa Hospital District.

Identification of risk conditions of childmaltreatment in a family